Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Kleindierliefhebberij » Roodzilver- en geelzilverschimmel

Roodzilver- en geelzilverschimmel

De rood- en geelzilverschimmel is in de Hollandse Kroppers niet erkend, mogelijkheden voor erkenning zijn inmiddels aanwezig. Door de Hollandse Kropperclub is in 2010 besloten om meer kleurslagen toe te laten dan de 22 kleurslagen die tot dan toe erkend waren. Als de rood- en geelzilverschimmels voor wat betreft de kleur aan de standaardeisen voldoen zal erkenning worden aangevraagd, vooral de benodigde kleur in de binnenvaan van de slagpennen laat bij de doffers nog te wensen. 

Bij mij op het hok zijn meerdere exemplaren in de rood- en geelzilverschimmel aanwezig. Ze zijn grotendeels voortgekomen uit een combinatie gemaakt door Tjeerd Bolding bestaande uit een blauwschimmel duivin van hemzelf met een roodzilverroek doffer van Dik van Putten. De geelschimmel gebande duivin met ringnummer 05-H13-479 kan beschouwd worden als de stammoeder van alle rood- en geelzilverroeken die hierna komen.

                  05-H13-479

                                                                       Geelzilverschimmel duivin  

               09-H13-1106    

                                                                                           Roodzilverschimmel duivin

                  09-H13-1112   

                                                                                            Geelzilverschimmel doffer

             10-H13-848  

                                                                           Roodzilverschimmel doffer

             11-H13-717 

                                                                           Geelziverschimmel duivin