Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Patrijs kleuren

De aanduiding patrijs zorgt voor veel verwarring, dat woord heeft meerdere betekenissen, het meest ongelukkige is nog dat het aziatisch-patrijs (eb) en bankiva-patrijs (e+)  beide met patrijs aangeduid worden maar een totaal verschillende genetische basis hebben. Het is een fout die er in het verleden ingeslopen is omdat er bijna geen onderscheid is tussen de hanen van beide groepen, komt nog bij dat de hanen met een tarwe basis (eWH) ook sterk op de aziatisch-patrijs en bankiva-patrijs hanen lijken. Bij de hennen is het onderscheid met enige oefening beter te maken, maar in de begindagen van de liefhebberij was ,men zich niet bewust van de verschillen. Alles werd door en aan elkaar gepaard en leverde steeds weer dezelfde hanen, hennen weliswaar wat variabel maar door het kruisen ontstaan er in de kleur en tekening bij de hennen veel tussenvormen die het lastig maken om ze in te delen bij de een of de andere basisgroep. Zelfs in deze tijd worden de goudtarwe hennen die aan de rode kant zijn en wat meer tekening laten zien nog aangeduid met patrijs. 

Op de pagina patrijs staan de verschillende varianten die er zoal te vinden zijn of  zijn voortgekomen uit diverse kruisingen

Maak een Gratis Website met JouwWeb