Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Patrijs kleuren » Goud Dubbelgezoomd

Goud Dubbelgezoomd     Gold Doublelaced

2016

Onderstaande goud dubbelgezoomde hen kwam voort uit een combinatie van een wit geparelde patrijs met een duidelijk waarneembare zwartmaker en een zilver zwartgezoomde hen.

 

                 DSCF6719-kopie-2.jpg

 

Dat de vader dus de zwartmaker Ml bij zich had en de moeder maar 1 columbia factor Co/co+ is nu duidelijk anders had dit dubbelgezoomde patroon niet te voorschijn gekomen.

Ook in dit geval ontbreekt de mahoniefactor Mh waardoor er een scherper tekeningbeeld kan ontstaan, nu is dit vrijwel gelijk aan de foto's van de hennen in 2014. 

Er wordt gewerkt aan het toevoegen van mahonie Mh in 2017. 

2014

Het tekening patroon lijkt zich redelijk te stabiliseren bij  de in 2014 gefokte dieren, de vraag is in hoeverre de tekening door selectie verbeterd kan worden op deze basis. De vergelijking met het tekeningbeeld van de (rode) dubbelgezoomde Barnevelder gaat niet op omdat daar de mahoniefactor Mh een rol speelt, die er mede voor zorg draagt dat de grondkleur vrij van zwart is en daardoor ontstaat het scherp getekende dubbelgezoomde patroon. 

 

          2014-12-05087-kopie-kopie-1.jpg 

                                                                                foto d.d. 5 december 2014

 

Onderstaande hen met ringnummer 13-H27-220 wordt in 2014 in combinatie met een fokonzuiver zilver dubbelgezoomde haan ingezet in de fokkerij.

 

            

                                                              foto d.d. 5 januari 2014

 

Een jonge dubbelgezoomde hen, geboren 2 april 2014 :

 

       

                                                               foto's d.d. 7 juni 2014

Dezelfde hen, ruim een maand ouder, beloofd een goede tekening te worden.

               

                                                         foto's d.d. 15 juli 2014

                   

 

2013

Er lijkt verbetering op te treden, de kleur van de kuikens (hennen) geeft hoop, deze zijn voortgekomen uit de rood geschouderde zilver zwartgezoomde (onvolledig) haan in combinatie met de zilver dubbelgezoomde (onvolledig) hen (zie pagina zilver zwartgezoomd 2013). 

 

Ontwikkeling dubbelgezoomde hen 13-H27-220:

          

                                                        foto d.d. 16 juli 2013

                       

                                                       foto d.d. 21 juli 2013     

                                                            

                                                                    foto d.d. 8 augustus 2013

             

                                                                   foto d.d. 9 sptember 2013

 

2012

De onderlinge combinaties hebben in 2012 niet de gewenste uitkomsten gegeven er was geen verbetering te zien in het tekeningpatroon en kleur bij de hennen.  Voor 2013 staat er een combinatie in de planning van een dubbelgezoomde hen met een haan uit meerzomig patrijs haan x kwartel hen.

 

         GoudDubbelgezoomdsite.jpg

                                                                                          

                                GoudDubbelgezoomdsite3-1.jpg

 

        GoudDubbelgezoomdsite5.jpg

                                                                                foto's d.d. 18 augustus 2012

2011

De eerste overwegend zwarte jonge hanen in 2011 uit de combinatie meerzomig patrijs haan en dubbelgezoomde hen laten bij het opgroeien ook overeenkomsten zien met het tekeningbeeld van de hanen van de Barnevelder. De hennen hebben dezelfde tekening als de moederhen.

In de vererving lijkt de kleur dominant te zijn over het gewone meerzomig patrijs, hetzelfde beeld bij een combinatie met dubbelgezoomd isabelpatrijs, uiteraard hebben ze dan een overwegend parelgrijze kop, staart en voetstuk.

                                    

                                                              Hen, augustus 2011 

 

                                     

                                                             Haan, augustus 2011

 

Keuring van een haan en hen dubbelgezoomd op de jongdierenkeuring in september 2011 van de Brahmaclub had als uitkomst dat de haan verrassend genoeg wat kleur en tekening al standaardmatig dubbelgezoomd is, 94 punten was zijn beloning. De hen kon nog niet aan dat puntental komen omdat de dubbelgezoomde tekening en de kleur op het lichaam nog niet in voldoende mate aanwezig zijn. Aanwezige leden van de Barnevelderclub, die gelijkertijd een jongdierenkeuring hield, kwamen met het advies om de haan en hen te combineren, in de nafok zou de tekening en de kleur van de hen verbeteren omdat een deel van de kuikens de factor voor dubbelgezoomd en de kleur (mahonie) dan 2 x bezitten. De combinatie gaat dan ook zeker uitgevoerd worden in 2012. Peter Schroe uit Belgie heeft een koppel dubbelgezoomde Brahma's overgenomen en gaat het ook proberen op voren omschreven wijze, daarnaast heeft hij de beschikking over een zalmkleurige hen die op termijn ook verbetering van kleur en tekening zou kunnen geven.

                  

                                    Jongdierenkeuring Brahmaclub Barneveld 2011 - 94 punten

                          

                                                 Isabel dubbelgezoomd hen, augustus 2011 

 

                            

                                                 Isabel dubbelgezoomd haan, augustus 2011 

 

2010

Deze kleurslag noemde ik aanvankelijk donker meerzomig patrijs (verzonnen naam) en had hem tot nu toe niet herkend in andere kippenrassen.

                        

Ze komt als hen voort uit de combinatie van meerzomig patrijs haan x koekoek hen.

De eerste die mij er opmerkzaam op maakte dat de tekening van de hen lijkt op de dubbelgezoomde Barnevelder was Peter Schroé uit Belgie. Nu er meerdere dieren zijn wijst met name nadere bestudering van de borstveren erop dat het hier gaat om het tekeningbeeld wat zich bij de Barnevelder in perfectie toont. De grondkleur is bij de Barnevelder meer roodbruin.

De borstveren van de hen laten de overeenkomst zien, voor de duidelijkheid ook de borstveer van de meerzomig patrijs Brahma hen.

Barnevelder                                   Brahma

 

Bostveer Brahma Meerzomig Patrijs

                  

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb