Brahma uniek charisma

Tarwe   Wheaten

2015

 De volgende zilvertarwe haan en hen zijn in 2015 geboren: 

 

           K14-T128-kopie.jpg

                                         15-H27-384                 foto d.d. 8 mei 2015

           15-H32-153.jpg

                                        15-H32-153                foto d.d. 1 september 2015

De hen laat wat rood zien op de rug wat een begin is van de tekening zoals we die bij een zalmkleurige hen wensen, het royaal aanwezige zwart in het halsbehang is mogelijk toe te schrijven aan het aanwezig zijn van een enkele dosis patroong Pg/pg+ of patrijs eW/eb of een combinatie daarvan. Voor de haan geldt dit mogelijk ook ten aanzien van het zwart onderin het halsbehang.

Het zwart in het halsbehang zou ook veroorzaakt worden door een zwartmaker die alleen voor dat effect zorgt in het halsbehang, deze zelfde zwartmaker zou mogelijk ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het extra zwart dat sommigen in het hals behang van de columbia kleuren bij de Brahma zien. 

 

2014

Ook dit jaar uit de kwartel fok een goudtarwekleurige hen met wat vreemde invloeden, zoming? Let op het patrijsachtige uiterlijk bij de 3e foto, daarna een opmerkelijke verandering, de wijziging naar zoming. De zwartmaker Ml, die er ook voor zorgt dat meerzomig patrijs dubbelgezoomd wordt zou dit kunnen veroorzaken, de zoming verdwijnt overigens grotendeels na de rui. 

De kleur en tekening in het kuikendons wijst erop dat ze fokonzuiver tarwe is eWh/eb hetgeen ook de patrijsachtige tekening op de 3e foto verklaard.

De hen met ringnummer 14-H27-331 ontwikkelde zich als volgt:

         

            

                 

                                                                  foto d.d.

 

                       14-H27-331-1.jpg

                                                       14-H27-331             foto d.d. 10 oktober 2014

 

In 2015 wordt bovenstaande hen gecombineerd met een zilver tarwe haan (foto's hieronder) van dezelfde ouders om meer inzicht te krijgen in de tarwe kleur in de fokzuivere vorm (eWh/eWh) zowel in goud als in zilver, mede ingegeven door recente ontwikkelingen ten aanzien van de zalm kleur.

 

De zilvertarwe haan 14-H32-177 ontwikkelde zich als volgt:

           

 

                                                                        foto's d.d. 25 februari 2014

 

                

 

                 foto d.d. 19 maart 2015                             foto d.d. 28 maart 2014              

                    

 

 

                                                                                       foto d.d. 18 juli 2014      

                   14-H32-177-10.jpg

                                                          14-H32-177          foto d.d. 29-12-2014

                                         

2013

Er komen in 2013 uit de combinatie die gebruikt wordt voor kwartel en gezoomd tarwekleurige nakomelingen.

                             

                   Tarwe hen geb.  24 juni 2013                                          foto's d.d. 20 juli 2013

                        

              Zilvertarwe haan geb.  24 juni 2013                               foto's d.d. 20 juli 2013 

   

                Zilvertarwe hen geb. 10 mei 2013                                   foto's d.d. 23 juli 2013              

 

           

           Tarwe hennen geb. 24 juni 2013                                    foto's d.d. 8 augustus 2013        

 

         

                        Zilvertarwe haan + hen                                  foto's d.d. 8 augustus 2013

  

      

               Zilvertarwe hen  geb. 10 mei 2013                                      foto d.d. 12 november 2013

 

2012

 

Een zilvertarwekleurige  Brahma hen, geboren 5 september 2012 kwam uit een combinatie van een fokonzuivere koekoek haan met een meerzomig isabelpatrijs hen. Dat betekent dat de fokonzuivere haan minimaal 1x de tarwefactor eWh en de zilverfactor S bij zich heeft en er van uitgaande dat de hen op basis van aziatisch patrijs eb/eb is.

         Oktober 2012 

 

                  

                                                                                 December 2012 

 

Een zilvertarwe met de koekoekfactor uit de fokkerij van Wilco bril uit Voorst levert het volgende beeld op, afstamming uit dezelfde koekoeklijn.