Brahma uniek charisma

Patrijs    Partridge

De benaming patrijs zorgt voor verwarring, het wordt gebruikt voor 2 verschillende vormen die in feite totaal van elkaar verschillen althans bij de hennen. Het gaat om het zogenaamde bankiva patrijs aangeduid met e+/e+ en aziatisch patrijs aangeduid met eb/eb zoals we dat zien bij de Brahma.De oorzaak van de verwarring is gelegen in het feit dat de hanen van beide vormen nauwelijks waarneembaar van elkaar verschillen, en in de oude tijden was men gewoon om de kleur van de haan te hanteren als benaming, vandaar dat we heden te dage nog steeds met verwarring geconfronteerd worden. Het zou dan ook handiger zijn om bij aanduiding altijd bankiva-patrijs of aziatisch-patrijs te vermelden echter de organisatie van onze liefhebberij is zeer conservatief ingesteld en het is dus zeer lastig om daarin iets te wijzigen. Komt bij dat voorstellen in deze meestal uit de hoek komen waar men zich bezig houdt met genetica, per definitie is dat tegenovergesteld aan wat de overwegend conservatieve bestuurders binnen onze liefhebberij voor ogen hebben, dat botst dus met alle gevolgen van dien.  

 

Een kenmerkende tegenstelling is dat aziatisch patrijs over het algemeen de factor Pg met zich mee draagt die ervoor zorgt dat we meerzomig zien in het tekening patroon bij de hennen. Bij het bankiva patrijs wordt de factor Pg maar zelden gezien en is er dus een zwarte stippeltekening. Ook een opvallend verschil is de zalmkleurige borst bij de bankiva hennen waar het tekeningzwart van de stippeltekening geen vat op heeft. Aziatisch patrijs hennen hebben altijd een zwarte tekening in de borst, meerzomig als ze fokzuiver zijn voor het patroongen Pg. Indien fokonzuiver zien we al een meer of meer gestippelde tekening met een wazig patroon, zie onderstaande foto's.

 

            BlackxPartridge7.jpg

                                                          foto d.d. 2 april 2015

 

             14-H27-339-1.jpg   

                                                     foto d.d. 5 december 2014 

 

   2014-12-05061-kopie-1.jpg

                                                         foto  d.d. 5 december 2014   

 

Ook onderstaande blauwpatrijs hen doet vermoeden dat het patroongen Pg totaal afwezig is, dus pg+/pg+ . Nu schijnt het zo te zijn dat er plaatselijk bij een patrijs hen eb/eb en pg+/pg+ wel wat pseudo meerzomige tekening te constateren is, wat hier dan ook zichtbaar is in de bovenzijde van de borst bij de halskraag.  Verder is het bij deze hen zo dat het blauw nogal overheerst maar dat zien we bij meerzomig blauwpatrijs wel vaker en is dus in dit geval niet anders, ook opvallende de lichte buitenzoom en veernerf die doet denken aan het zogenaamde "flitter" wat te zien is bij bv. de Leghorn.

 

          DSCF3216-kopie.jpg

          DSCF3218-kopie.jpg

          DSCF3219-kopie2.jpg 

                                                      foto's d.d. 26 juli 2015

Evengoed is dit "flitter" effect te constateren bij de wildkleur en de tarwe varianten inclusief zalmkleur, zie de betreffende pagina's.  In het reguliere meerzomig patrijs wordt een lichte veer rand als een fout gezien en toegeschreven aan de inwerking van het zonlicht maar het is meer waarschijnlijk dat het iets is wat zich  vererfd als je ziet hoe de aftekening van de veer rand zich bij deze hen manifesteerd . Voortdurende blootstelling aan zonlicht heeft zeker een blekend effect, komt daar ook nog eens bij dat ze af en toe nat worden en opdrogen door de zon dan zal het geheel een meer verwaterend effect geven.  Een niet geheel egale grondkleur bij bijvoorbeeld buff columbia kan hierdoor ook veroorzaakt worden, tentoonstellings-fokkers houden deze dieren uit de zon en voorkomen dat ze nat worden.

              

Je ziet nog wel eens patrijskleurige Brahma's waarvan je kunt vermoeden dat er wat vreemde rasinvloeden zijn, met name kruisingen met  Welsumers komen nogal eens voor. 

De volgende twee foto's zijn van patrijskleurige Brahma's van Ohad Hadar uit Israël waarbij er een vermoeden is van deze dat ze e+/eb of zelfs e+/e+ kunnen zijn. Daarbij is het  ook de vraag of het patroongen Pg fokzuiver of fokonzuiver aanwezig is of misschien zelfs afwezig.

 

           e+/e+ November2013-kopie-3.jpg    pg+/pg+

                                                                   foto d.d. 4 november 2013 

          e+/e+ November22013-kopie-1.jpg   Pg/Pg 

                                                      foto d.d. 14 november 2013

Duidelijk waarneembaar de zalmkleurige borst bij de onderste hen waar het duidelijke aanwezige patroongen geen vat op heeft, de rode kleurversterker die kenmerkend is voor de Welsumer lijkt hier aanwezig te zijn. 

 

Dat het ook heel mooi kan zijn als het zwart vervangen wordt door in dit geval dominant wit bij patrijs laat de hen op onderstaande foto zien, zij is geboren bij Wilco Bril in Voorst en komt van een dominant witte haan en een splash (vuilwitte)  hen, hier is het patroongen Pg waarschijnlijk afwezig. 

 

          eb/eb  2013-07-26004-kopie.jpg pg+/pg+

                                                      foto d.d. 25 juli 2013