Brahma uniek charisma

Zalm    Salmon  

2020

Deze witzalm hen komt van een blauwzalm hen in combinatie met een meerzomig parelgrijspatrijs haan die ook Bl/bl+ is dus blauw onder zijn parelgrijze jas heeft. Deze hen kan in 2021 in combinatie met een zwartzalm haan voor allemaal blauwe nakomelingen zorgen. 

                             20200716_203957-kopie-1.jpg

                                                                       foto d.d.16 juli 2020

 

2018

Het effect van de dubbele rode mahonie factor Mh/Mh is hier te zien bij onderstaande hen:

 

                DSCF1701-kopie.jpg

                                                            foto d.d. 18 mei 2018

Het zal hiermee duidelijk zijn dat de gangbare zalmkleur bij de Brahma een zilvertarwe is met autosomaal rood. 

2017

Om mahonie rood toe te voegen aan de zalmkleur is er een kruising gemaakt van een Rhode Island Red haan met een zalmkleurige Brahma hen, de rode dochter is daarna gepaard aan een parelgrijszalm Brahma haan waar de volgende haan en hen uit voortgekomen zijn, die in 2018 voor nakomelingen moeten zorgen.

 

    17-H32-62.jpg     . DSCF1418-kopie2.jpg

                             foto d.d. 21 december 2017                                                       foto d.d. 27 maart 2018

Beide hebben de mahoniefactor in enkelvoud Mh/mh+. 

 

2016

De discussie over de te volgen lijn voor de zalmkleur welke is ingezet tijdens de jongdierenkeuring in Nederland 2015 heeft een vervolg gekregen tijdens de jongdierenkeuring van de Belgische Brahmaclub op 6 augustus 2016 nu blijkt dat de fokkers in België zich richten op de blauwzalm kleur en er een duidelijke voorkeur is ontstaan voor de uitvoering waarbij de rode rug en schouders zich manifesteert. Dan hebben we het in feite over de kleur van de Duitse Faverolle  en niet over de gekozen Franse lijn.  Een ander punt is dat er onduidelijkheid is over het gewenste tekeningbeeld van de Franse Faverolle mogelijk dat dit op de komende jongdierenkeuring van de Nederlandse Brahmaclub opgehelderd kan worden, waar de discussie dan vervolgd kan worden in aanwezigheid van Nederlandse en Belgische fokkers van de zalmkleurigen. 

Op onderstaande foto de haan van de comb. Carina Bauters/Patrick Calebout zoals in 2014 getoond tijdens de Europese Brahmashow in Affligem België, deze zou als voorbeeld kunnen dienen voor de blauwzalm kleur met rode schouders en rug.

 

                       2014-11-26259-kopie-1.jpg      

                                                           foto d.d. 26 november 2014

Er was op de jongdierenkeuring van de Belgische Brahmaclub  een vuilwit (splash) zalm haan waarbij het duidelijk is dat de het rood bij de splashzalm haan net zo prominent aanwezig is als bij blauwzalm terwijl het bij de (zwart) zalm hanen uit dezelfde familie niet aanwezig is (althans niet zichtbaar). De nafok van (zwart) zalm hanen x blauwzalm hennen geeft de blauwzalm met rode rug en schouders. Bij de (zwart) zalm hanen bedekt het zwart in combinatie met zilver kennelijk het potentieel aanwezige rood terwijl dit bij blauw en zilver de blauwzalm dus niet het geval is. Dat laatste is ook bekend van blauw dat rood doorlaat, dit is ook te constateren bij de meerzomig rood (oranje) geschouderde blauwzilverpatrijzen waarbij een vergelijkbare situatie is. Om de (zwart) zalm haan ook met rode rug en schouders te realiseren betekent dus een selectie op rood binnen het bestaande genenbestand of het toevoegen van een extra roodmaker. Waarbij het dan zal gaan om mahonie Mh wat naar mijn mening ontbreekt bij de zalmkleurige en ook de meerzomig zilverpatrijs Brahma zoals die de lage landen (Europa?) voorkomt. 

Onderstaand  de splashzalm haan en hen die in Olen aanwezig waren op de jongdierenkeuring van de Belgische Brahmaclub, in combinatie met (zwart) zalm geeft het 100 % blauwzalm nakomelingen, onderling gecombineerd  splash x splash geeft uitsluitend splashzalm.

 

                 Splashzalm1a.jpg   

                                                         foto's d.d. 6 augustus 2016

                 Splashzalm2.jpg

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mijn theorie is dat de zalmkleur bij de Brahma niets meer en minder is dan zilvertarwe + autosomaal rood en ontstaat als je de columbia factoren verwijderd van een wit zwart- of blauwcolumbia op basis van tarwe eWh. Dit wordt bevestigd door het resultaat van de uitkomst van broedeieren die Hugo Joubert in 2014 mee had genomen naar Zuid Afrika.  De broedeieren beschikbaar gesteld door Sander en Theo Visser bestonden uit een mix waarbij een wit blauwcolumbia haan en meerzomig zilverpatrijs hennen waren betrokken. 

Er werden in Zuid Afrika  blauwcolumbia hanen en hennen geboren die 1 factor columbia (Co/co+) bezitten en deels tarwe en aziatisch patrijs zijn (eWh/eb). Een haan werd gecombineerd met zijn zussen.

 

                  IMG-20160725-WA0007.jpg

                                                        foto Hugo Joubert, Zuid Afrika

Daaruit kwam naast wit blauwcolumbia ook meerzomig blauwzilverpatrijs en in dit geval blauwzalmkleurigede die er precies hetzelfde uitzien als de blauwzalmkleurige Brahma zoals we die hier kennen, foto´s van desbetreffende dieren die in Zuid Afrika zijn geboren op onderstaande foto´s.

 

                   IMG-20160725-WA0010-kopie2.jpg

                                                   foto´s Hugo Joubert, Zuid Afrika

                   IMG-20160725-WA0015-kopie.jpg

 

Het is voor mij duidelijk dat bij de Brahma de zalm kleur in de Franse uitvoering bestaat uit zilvertarwe + autosomaal rood en dat het niet gaat om de zilvertarwe + de mahoniefacor Mh. Zoals eerder vermeld ga ik er vanuit dat het de mahonie gen Mh niet aanwezig is bij de Brahma en dit is zeker niet het geval in de lijn waar deze dieren uit voortkomen op grond van mijn ervaringen met specifiek de voorouders van deze dieren.  .

Dat de mahoniefactor een rol speelt bij de Franse Faverolle lijkt mij ook niet aannemelijk omdat de zalm hanen daar net als bij de Brahma praktisch vrij zijn van rode schouders, helaas is er geen blauwzalm in de Franse Faverolle anders zouden daar ongetwijfeld rood (oranje) geschouderde exemplaren te noteren zijn.

Dat de Duitse Faverolle wel de mahoniefactor bezit is duidelijk, de hanen laten de kenmerkende rode vlek aan beide zijden van de hals laat zien en de (zwart)zalm is rood geschouderd, wat dan kan worden toegeschreven aan de mahoniefactor. Dat de zalmkleur bij de hennen in de Duitse uitvoering dan wat warmer/roder van kleur kan dan bij de hennen in Franse uitvoering spreekt dan voor zich.

Zalmkleur Duitse Faverolle (Lachshuhn):

2014-12-10220-kopie.jpg  2014-12-10427-kopie3.jpg

                                                foto's d.d. 10 december 2014, Lipsia Leipzig 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De volgende combinatie:

15-H32-158  15-H32-158.jpg   x   15-H27-393.jpg 15-H27-393

geeft de volgende resultaten:      

       Salmon-1.jpg   

Verrassenderwijs zijn beide ouders niet fokzuiver tarwe eWh/eWh ondanks dat ze als kuiken effen geel waren, dat betekent in dit geval dat effen geel geen garantie is voor fokzuiver tarwe. Het donkere kuiken is uitgegroeid als zilverpatrijs, de gele kuikens met het streepje zijn zeker eWh/eb, de geheel eenkleurige kunnen dus eWh/eWh of eWh/eb zijn. Het kuiken met de vage enigszins getekende rug en kop is een parelgrijze zilverpatrijs, het onderste gele kuiken met kopstreepje en iets getinte rug is ook is ook parelgrijs maar dan een tarwe eWh/eb.  

 

2015

Tijdens de jongdierenkeuring van de Brahmaclub Nederland is er op 5 september 2015 overleg geweest tussen delegaties fokkers uit Nederland en België over de te volgen lijn voor de zalmkleur van de Brahma. Besloten is om de kleur aan te houden zoals die geldt voor de Franse Faverolle.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De parelgrijszalm hen met een zalm haan van Wim Gerritsen leverde een 15-kuikens waarvan iets meer dan de helft geheel witgeel van kleur is en de andere helft met iets tekening op kop en rug. Dit wijst erop dat de geheel witgele vermoedelijk fokzuiver tarwe zijn eWh/eWh en degene met iets tekening fokonzuiver zijn en dus deels azaiatisch patrijs eWh/eb. De witgele kleur duidt ook op een zilver basis bij beide ouders.

 

                          2015-01-23074-kopie.jpg

                                                                        foto d.d. 22 januari 2015

Op onderstaande foto's een haan en hen die als kuiken geheel geelwit waren en geen patrijstekening laten zien voor zover je de zwarte halstekening niet als zodanig wilt bestempelen. De hen laat een volledig zalmkleurige borst zien, wat gelijk is aan de oorspronkelijke hennen die bij Maarten Kweens voor het eerst verschenen. Deze kleur, in feite een tekening variant ,is voor de Hollandse Kriel als zalmkleur in de standaard opgenomen. Deze tekeningvariant is in tegenstelling met wat we nu zien in de zalmkleurige Brahma's, een grotendeels lichte zilverkleurige borstkleur.

        

           K02-Za124-kopie.jpg

                                                15-H27-393       foto d.d. 20 augustus 2015

 

            DSCF3963-kopie2.jpg

                                               15-H32-158         foto d.d. 20 augustus 2015

 

Een voorbeeld van een geelwit kuiken met aftekening op oudere leeftijd laat onderstaande foto zien, duidelijk waarneembaar de patrijstekening waarvan een deel verdwijnt na de rui maar zichtbaar blijft in het tekeningbeeld.

     SalmonPg0-1.jpg     SalmonPg1-1.jpg

              foto d.d. 22 januari 2015                                                foto d.d. 11 februari 2015

 

Een voorbeeld van een geelwit kuiken op oudere leeftijd laat onderstaande foto zien, ook hier is wat patrijstekening waarneembaar in de eerste bevedering maar dat verdwijnt ook grotendeels na de rui, het zal in deze gevallen een kwestie van selectie zijn om deze restanten er uit te laten verdwijnen, hetgeen ook geldt voor de zwarte halstekening.        

 

     2015-01-23074-kopie2-3.jpg      K02-Za13-kopie-1.jpg               foto d.d. 22 januari 2015                                                 foto d.d. 11 februari  2015

 

                 K02-Za119-kopie.jpg

                                                                             foto d.d. 2 mei 2015

        

                 K02-Za119a-kopie.jpg

                                                                             foto d.d. 31 augustus 2015

 

Dat het mogelijk is zonder zwarte tekening in hals of op het lichaam, of in dit geval blauw (is verdund zwart), laat de Brahma hen op de foto zien, zoals gefotografeerd op de Europese Brahmashow 2014 in Affligem België.

 

       2014-11-26160-kopie.jpg

                                                                         foto d.d. 22 november 2015

 

 

2014

Zalm is een kleurslag die in Europa al een tiental jaren bekend is bij de grote Brahma, ze waren o.a. in 2007 aanwezig op de 1e Europese Rassenshow voor Brahma's in Affligem  België , zie onderstaande foto's het gaat hierbij om een zwartzalm haan en twee blauwzalm hennen. 

 

              

 

Zalm is de naam die in feite staat voor zilvertarwe met een toegevoegde roodfactor waarbij men er vanuit gaat dat het hier om de zgn. roodversterker Mahogany afgekort Mh. Nu is het in de praktijk zo dat de hoeveelheid roodversterker kennelijk nogal verschild. Van huis uit is de zilvertarwe al voorzien van een zalmkleurige  bovenzijde hetgeen te zien is op de volgende foto. Het is bij deze zilvertarwe hen de vraag of ze mogelijk onder invloed staat van een zwartversterker gezien de hals en staartkleur.

 

                           

 

In dit kader ben ik zelf weer benieuwd wat de roodversterker doet in combinatie met de zwartversterker op tarwe zoals aangegeven op de pagina tarwe.

De zalmkleur komt voor bij meerdere rassen, het mooist komt deze kleur tot uiting bij de Faverolle, voorbeelden op www.kippenencyclopedie.nl  

Voor de Brahma moet het realiseerbaar zijn om de kleurstelling van de Faverolle, Duitse of Franse lijn vast te leggen, mede gezien de genetische achtergrond die daarvoor nodig is, namelijk tarwe. Tarwe is bij de Brahma van oudsher ruimschoots aanwezig in de columbia varieteiten. Het is zelfs zo dat de oorsprong van de "Belgische" zalm in Nederland ligt bij Maarten Kweens uit Liessel ze kwam voort uit een kruising tussen een berken haan en een meerzomig zilverpatrijs hen. Omdat Maarten vond dat de berken haan wel wat op een meerzomig zilverpatrijs haan leek en hij zo gauw geen andere beschikbaar had, dat hij het maar eens moest proberen met een berken haan van Martin Linskens. De betreffende haan kwam van een berken vader en een wit zwartcolumbia moeder, het opduikende rood van de zalm is mogelijk terug te voeren op het zwart dat in de Cochins zit en gebruikt is voor de creatie van berken.

 

        Avicultura4-200211-kopie.jpg

                                                  Eerste zalm hen uit 2001, foto Maarten Kweens, Liessel

   

Uit de dieren van Maarten Kweens zijn vervolgens in België door Steven Polfliet de zalmkleurige Brahma's in zwart en blauw gefokt zoals we die nu kennen. Deze hebben ten opzichte van de originele Faverolle kleur veelal een zwarte of blauwe halstekening, hetgeen in de blauwzalm uitvoering, mits het blauw niet te donker is een mooi contrast geeft.

 

Inmiddels zijn er in Nederland weer enkele fokkers van de Brahmaclub die zich bezig houden met de zalmkleur, te weten Wim Gerritsen in Emst en Jarno Wolters in Bergentheim, onderstaand een aantal foto's van hun dieren. Rechtstreekse afstammelingen van de in Affligem 2007 getoonde dieren bevinden zich bij het Belgische lid van onze Nederlandse Brahmaclub Dirk Wuyts in Arendonk.

Uitgaande van de de aanwezige oude en jonge Brahma's lijken mogelijkheden voor erkenning aanwezig. Er zal een keuze gemaakt moeten worden welke lijn er gevolgd gaat worden, er zijn zowel Franse als Duitse invloeden te zien,  Ook is of werd er nogal eens gekruist met meerzomig (blauw) zilverpatrijs wat er mogelijk voor zorgt dat er wat te veel zwart (versterker) zichtbaar is op de hennen  (min of meer ongewenst). Bij blauw valt dit veel minder op, dat kan de reden zijn  dat de getoonde Brahmahennen in 2007 blauwzalm waren en de haan zwart, de haan vertoond van zichzelf al het zgn. "hanen" zwart, iets meer of minder valt dan niet zo op. Een blauwzalm haan vertoond van nature al gauw een overdaad aan rood, hetgeen in  de Duitse zalm lijn minder problematisch is dan bij de Franse lijn.

Onderstaande 3 foto's van een trio zalm van begin 2014 en een jonge haan en hen van Jarno Wolters.

  

                                                          foto's d.d. 7 augustus 2014

                             

 

Hierna 4 foto's van 2 koppels jonge zalm in zwart en blauw van ongeveer 5 maanden oud van Wim Gerritsen.

   

                                                         foto's d.d. 13 augustus 2014

   

 

Voorbeelden van de zichtbare invloed van zilverpatrijs op de zalmkleur bij ongeveer 3 maand oude hennen.

       

                                       foto's d.d. 7 augustus bij Jarno Wolters 

         

                                          foto's d.d. 13 augustus 2014 bij Wim Gerritsen

 

Wat er te zien is als parelgrijs wordt toegevoegd aan zilvertarwe toont de hen op onderstaande foto zij komt voort uit het samenwerkingsverband zilver- en goudtarwekwartel met Arjan van der Spank uit Schijndel waar zij geboren is. Volgens de gangbare afspraken zou men dan moeten spreken van parelgrijs zalm. Zo zou je er geneigd zijn om vanwege de rood verdunde kleur op de rug er isabelzalm van te maken maar dat is dus gezien de Europese afspraken voorbehouden aan kippen op goudbasis, goudtarwe wordt dan isabeltarwe. Zullen er ongetwijfeld ook komen, of zijn er al maar worden als zodanig (nog) niet herkend.

 

      2014-11-02266-kopie.jpg