Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Overige kleuren » Zwart Witgepareld

Zwart Witgepareld     Black Mottled

2016

Er werden dit jaar met enige regelmaat zwartbonte Brahma's in de tentoonstellingskooien in de AOC klasse op de tentoonstellingen getoond. Het aardige is dat die ook nog punten krijgen toebedeeld simpelweg omdat het een omschreven kleur is. Het zijn en blijven "gewone" zwart witgeparelden die te wit zijn als jong dier of als ouder dier meer wit gaan vertonen met het vorderen van de leeftijd.

Onderstaand een drietal voorbeelden van hennen op verschillende leeftijden.

 

   10 maand oud                                                         2 jaar oud

  BlackMottledPullet1-2.jpg    BlackMottledhen2-1.jpg

                3 jaar oud                                                       

             BlackMottledhen3.jpg

                      foto´s d.d. 23 december 2016  gemaakt bij Peter van Veelen te Emst  

 

Een 2 jaar oude zwartbonte haan op de midden Veluweshow 2016.

        

              ZwartbontM.jpg   

                                                            foto d.d. 7 oktober 2016  

 

Zo zie je maar dat dankzij de AOC klasse deze zwartbonte kleur ook op de tentoonstelling kan verschijnen zodat de afvallers van de zwart witgeparelden niet als overbodig hoeven te worden beschouwd.

De keus van de standaardcommisie om alles met dit tekeningpatroon zwart witgepareld te noemen blijft een discutabele keus en wijkt ook af van de Europese standaard waar deze kleur toch echt als zwartbont staat genoteerd als je de Europese EE lijst erop naslaat. Fokkers laten zich niet door alles weerhouden en tonen deze zwartbonte dus nu in de AOC klasse en dat blijft internationaal ook niet onopgemerkt.

2015

Er is nogal eens misverstand over de hoe de of de zwart witgeparelde kleur zich ontwikkeld gedurende de verschillende levensfases, hieronder een aantal fotovoorbeelden op de diverse leeftijden. Als 1-dags kuiken gevlekt bont, als eerste kuikenveren wit zwart gevlekt, na de eerste rui worden ze pas wit gepareld, lijken soms zelfs dan praktisch zwart, daarna komt er met de jaarlijkse rui meer wit bij, meer geparelde veren en de parels worden groter om dan via wit zwart gevlekt uiteindelijk zelfs bij helemaal wit uit te kunnen komen.. 

 

                         Mottled1-3.jpg         

                                                                           Kuiken 1 dag oud

                         Mottled5-3.jpg  

 

                                

                                                                             Kuikens 9 weken oud

               

                                              

        

                              Hen 5 maand oud                                                       Haan 5 maand oud

              

                                                             Haan + hennen  5 maand oud

       

 

 Als een fokzuivere zwart wit geparelde gecombineerd wordt met een andere kleur, ook zwart, dan worden er allemaal zwarte nakomelingen geboren deze hebben allemaal de parelfactor (mo)  bij zich. De 1- dags kuikens zien er in de regel zo uit:

                                   Mottled4-2.jpg

De eerste kuikenveren zijn zwart en laten hier en daar wat pareling  zien die met de eerste rui verdwijnt waarna ze helemaal zwart zijn met soms wat kleine witte veertjes rond de snavel. Na wat zoeken kun je nog wel eens een enkel wit vlekje vinden op een willekeurige plaats op het lichaam wat wijst op de bontfactor. Deels witte veren in het voetstuk zijn geen indicatie van het aanwezig zijn van de bontfactor. Ook het optredende wit in vleugelpennen en staart is dat niet bij verder zwarte dieren.

                          

 

2014

Uiteindelijk zijn ze, met goedkeuring van de rasbegeleidingscommissie, begin 2014 voorgebracht door Peter van Veelen uit Emst en erkend. Hij heeft het geduld opgebracht om zijn kans af te wachten die een keer zouden moeten komen. Juist voordat hij jeugdlid af was werd hij dus beloond met erkenning. Het zullen er niet veel zijn in onze liefhebberij die als jeugdlid deze prestatie hebben geleverd!

In het verslag van de standaardcommissie een zeer merkwaardige toelichting, daar suggereert men dat men zwart wit gepareld Brahma´s regelmatig in het buitenland heeft gezien en dat we ze nu – dankzij de erkenning - hopelijk ook in ons land gaan zien. Nu moet u weten dat zwart witgeparelde Brahma's nergens in de wereld zijn erkend, het is dus een wereldprimeur. Verklaart dit iets over hoe er gedacht wordt over de Brahma of heeft men in het buitenland soms iets gezien wat op een Brahma lijkt bv een zwart witgeparelde Cochin!!!!!

 

    ZwartWitgepareldM2-1.jpg           ZwartWitgepareldV-1.jpg

 

                                   Viertal in de erkenningsklasse Noordshow 2014 - foto 's d.d. 11 januari 2014

 

     ZwartWitgepareldM.jpg           ZwartWitgepareldM3.jpg

 

2006 - 2013

Voor de eerste keer zijn ze begin 2006 onder de naam zwartbont door mij voor erkenning voorgedragen, gelijktijdig met de zwarte en de koekoek kleurslag. Op de jongdierenkeuring van de Brahmaclub vooraf gaand in september 2005 werden de dieren positief beoordeeld, weliswaar was er nog geen sprake van een begeleidingscommissie maar op dat moment was iedereen het erover eens dat ze best mee zouden moeten kunnen voor erkenning. Dezelfde dieren van de jongdierenkeuring in Barneveld gingen op voor erkenning. Het scheelde niet veel, de oude haan had naar de mening van de standaardcommissie onjuist ingeplant staartstuurveren, ze draaiden iets naar buiten, precies zoals op de tekeningen van Lydon die rond 1905 zijn gemaakt. Voor de standaardcommissie helaas aanleiding voor diskwalificatie. De tekening van de Brahma's, als zwart wit gepareld beoordeeld, was acceptabel en zou geen beletsel zijn geweest voor erkenning.

 

          Zuidlaren2006BGB693p-kopie.jpg

                                       Noordshow 2006 - 93 punten  in de erkenningsklasse - fokker Berend Beekhuis

                                                                                     foto - Johan Albada

                    

De belangstelling voor deze kleurslag was daarmee wel gewekt in binnen- en buitenland. Meerdere fokkers zijn zich bezig gaan houden met deze kleurslag en haakten vervolgens weer af vanwege de moeilijkheden die je tegenkomt in de fokkerij. Het jeugdlid Peter van Veelen uit Emst nam in 2006 het stokje en de dieren van mij over en toonde zich een volhouder.

 

                                 

                                                                                   foto d.d 25 mei 2011

 

Hoe anders zou het de tekening vergaan nadat door de Brahmaclub een begeleidingscommissie was ingesteld om het traject voor erkenning te begeleiden, nu werd de tekening een obstakel. De hoge eisen gesteld aan zwart witgepareld hebben een gang naar de standaardcommissie dan ook jarenlang in de weg gestaan. Er werd vastgehouden aan tekening eisen die  uitsluitend op tekening gerealiseerd kunnen worden. Iedere veer waar een parel ontbrak of een die die meer wit vertoonde dan een “parel” werd onder een loep bekeken. En dat laatste moet je nu net niet doen bij een tekeningbeeld wat ook nog eens voortdurend aan verandering onderhevig is.

 

2000-2005

Omdat er eind vorige eeuw ook  weer belangstelling was voor zwarte Brahma´s kwamen de zwartbonte ook weer in beeld, omdat het recessief vererft is het altijd meegelift met de zwart en kwamen ze vaak spontaan te voorschijn. Het is een interessant patroon en was voor mij aanleiding om de diverse mogelijkheden te onderzoeken en te benutten.  

  

1980-2000

Hans Ringnalda heeft de zwart wit geparelde grote Brahma in de tachtiger jaren gecreëerd vanuit zijn zwarte Brahma's door middel van het inkruisen van een zwart wit geparelde haan Cochin haan die eigenlijk bedoeld was om zijn zwarte stam Brahma´s in stand te houden. Hij heeft altijd gepropageerd dat het zwartbonte zijn. De genetische Mo, afgekort van mottled en vertaling bont, zegt wat dat betreft genoeg. Mo zorgt ervoor dat er een inderdaad een bont tekeningbeeld ontstaat wat voortdurend aan verandering onderhevig is tijdens de verschillende levensfases van een en dezelfde kip. De hoeveelheid wit breidt zich uit en na elke rui periode is er weer iets meer wit te zien. Het ligt dan voor de hand om ze dan zwartbont te noemen, echter daar wordt in Nederland anders over gedacht dan elders in Europa, hier moet het zwart witgepareld heten met daarbij dus strenge eisen die aan het tekeningbeeld worden gesteld, elke veer voorzien van een witte parel. Dat is dus alleen haalbaar gedurende een korte levensperiode van de kip. In sommige rassen en dan met name de kaalbenige rassen is het haalbaar om door langdurige selectie dit tekeningbeeld langer vast te houden maar met voetbevedering is het een stuk lastiger omdat er altijd witte veren in de voetbevedering voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de porseleinkleurige Sabelpootkrielen, in feite ook wit gepareld, er is er niet een waar geen witte veer in het voetbevedering voorkomt.

 

Elke veer een parel

Een mooi streven voor perfectionisten zoals we in principe allemaal zijn. Ware het niet dat we inmiddels in een andere tijd leven dan toen zulke plaatjes vooral werden getekend als het ultieme doel. Het zal voor b.v. de Sabelpootkriel het summum zijn echter er is er in die bijna vierhonderd jaar dat ze daar mee bezig nog nooit een geweest die het gesteld doel haalde. Ja door hele grote aantallen te fokken zitten er enkele tussen die op een gegeven moment nagenoeg perfectie laten zien, maar dat is een kansspel. Het is genetisch niet vast te leggen anders waren ze er al lang geweest, het wit blijft zich variabel uiten.

 

Voor een typedier als de Brahma is het natuurlijk een utopie om dan deze eisen te stellen aan het tekeningbeeld. Voor een typedier is de kleur ondergeschikt, dientengevolge dienen de eisen aan het tekeningbeeld ook daarop afgestemd te zijn, zwartbont is dan een veel betere benaming.

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb