Brahma uniek charisma

Kwartel                            Quail     

2016

De combinatie van de in 2015 gefokte zilvertarwekwartel haan 15-H32-152 en de zilvertarwekwartel hen 15-H27-386

      15-H32-1523-2.jpg   x     15-H27-386.jpg

                       15-H32-152                                                                      15-H27-286 

geeft de volgende hen 16-H27-428 waarbij de zwartmaker in dubbele dosis aanwezig is.

 

                   16-H27-428.jpg

                                                   foto d.d. 2 juni 2016

Alle verdere nakomelingen uit deze combinatie zijn identiek aan de ouders,  zilvertarwekwartel met 1 of 2 zwartmakers , fokzuiver voor wat betreft de tarwe basis eWh/eWh.

2015

De combinatie van de in 2014 gefokte zilvertarwe haan 177 en de goudtarwekwartel hen 322

 

        14-H32-177-4.jpg   x   K03Kw428-kopie-2.jpg

                                         14-H32-177                                                                          14-H27-322 

geeft de volgende zilvertarwekwartel nakomelingen:

 

             K14-T325-kopie.jpg

                                                           15-H27- 386       foto d.d. 1 september 2015     

                                 

              K15-T224-kopie.jpg

                                                            15-H27-388     foto d.d. 1 september 2015

 

              K15-T328-kopie.jpg

                                                         15-H32-152       foto d.d. 1 september 2015

 

Alle drie waren als kuiken geelwit hetgeen wijst op fokzuiver tarwe eWh/eWh. 

K14-T62-kopie-1.jpg K15-T32-kopie-1.jpg K14-T37-kopie.jpg

 

Afgaande op het tekeningbeeld wat deze jonge dieren vertonen zou het zo zijn dat de vader 1x de zwartmaker heeft en de moeder 2x. De jonge hennen vertonen 1x de zwartmaker en de jonge haan, in vergelijking met de vader, zou dan 2x de zwartmaker kunnen hebben.

Hij zou dan de zilvertarwekwartel haan zijn die fokzuiver zilvertarwekwartel kan geven. 

Onderlinge combinatie van de jonge dieren zal dat moeten laten zien, omdat de haan fokonzuiver voor zilver is zal hij ook weer goudtarwekwartel hennen gelijk aan zijn moeder geven.

De zilverkwartel hennen 386 en 388 zijn beide beoordeeld op jongdierenkeuringen, o.a. bij de Brahmaclub Nederland, en kregen punten toebedeeld tussen 92 en 95 punten met uiteraard wat aanmerkingen op de tekening, met name de omzoming die wat te royaal is en op de schouders wat te licht is. De veer op de rug en schouders moet donker zijn met een lichte nerf en links en rechts in de lengte een lichte zoom. Bij beide hennen loopt de lichte zoom rondom de veer. Het zal dus een kwestie zijn van selectie om de juiste omzoming te realiseren. Of dit realiseerbaar is op tarwebasis zal de toekomst uitwijzen, de eisen die gesteld worden aan de kwarteltekening zijn immers op basis van aziatisch patrijs (eb) of bankiva patrijs (e+). Eb en e+ laten meer zwart toe in het gevederte dan eWh tarwe.

Het is ook hier weer duidelijk dat je met een totaal verschillende basis tarwe en patrijs een bijna identiek beeld kunt fokken, althans in dit geval bij de hennen, de hanen verschillen totaal (zoals het zich voorlopig aan laat zien).  

          ---------------------------------------------------------------------------------- 

De combinatie van de eind 2014 gefokte zilverkwartel haan 182 en de goudkwartel hen 378 

    14-H32-182-2.jpg   X   V1geb14-10-2014-1.jpg 

                   14-H32-182                                                         14-H27-378            

  levert het volgende 4-tal kuikens:

        Betty48-kopie.jpg

                                                                    foto d.d. 21 juli 2015

Die zich als volgt ontwikkelen:

Betty13-kopie-1.jpg  Betty19-kopie-1.jpg

                                                                     foto's d.d. 3 september 2015

Betty29-kopie-2.jpg   Betty24-kopie.jpg

 

De onderste twee, goud haan en zilver hen zijn het interessants omdat ze aziatisch patrijs zijn (eb/eb) en mogelijk beiden 2x de zwartmaker (Ml/Ml) en 2x de columbiafactor (Co/Co) kunnen hebben zonder het  meerzomig gen (pg+/pg+), zodat het  fokzuiver goud- en zilverkwartel  kan zijn. De zilver hen laat geen meerzomige tekening zien en de haan vooralsnog geen geloverde borst.  Vader, grootvader en overgrootvader hadden geloverde borsten en waren ook alle drie fokonzuiver columbia (Co/co+) en hadden op een leeftijd van 3 maanden zilver gezoomde borsten en voor zover ik kan nagaan 1x het meerzomige gen (Pg/pg+). Geloverd wordt hier dan vermoedelijk veroorzaakt door het meerzomige gen Pg in samenwerking met de zwartmaker Ml en 1x de columbia factor.

Wat de 2 andere goudkleurige hennen betreft die zouden dan ook allebei  1x het zwartmaker gen hebben (Ml/ml+) waarbij de lichtste fokzuiver columbia kan zijn (Co/Co) en de zwartmaker nauwelijks is te zien en de donkere fokonzuiver (Co/co+) waarbij de zwartmaker wat meer zichtbaar is. Het meerzomige gen (Pg) speelt in deze ook een rol, Pg veroorzaakt namelijk ook zichtbaar tekeningpatroon op de ruggen van columbia hennen, dus het is lastig daarin onderscheid te maken.

Vergelijking goudkwartel zoon en zilverkwartel vader:

  Betty28-kopie-1.jpg       Betty28-kopie1.jpg

            foto d.d. 3 september 2015                                                 foto d.d. 25 januari 2014

 

De zilverkwartel hen :

         Betty25-kopie-k.jpg 

                                                       foto's d.d. 3 september 2015     

         Betty26-kopie.jpg    

 

De zilverkwartel hen is uiteindelijk hetzelfde getekend als de zilvertarwekwartel.

               ZilvertarweFemale.jpg

                                                         foto's d.d. 12 januari 2016

               Zilvertarwefemaleback.jpg

 

Het is duidelijk dat het tekening beeld van de zilver kwarteltekening op tarwebasis zonder het columbia gen en op patrijsbasis met columbia gen hetzelfde is, de hanen zijn verschillend!

 

2014 

Uit de uitkomsten van de verschillende combinaties gemaakt  met nakomelingen van de combinatie uit 2013 lijkt het er steeds meer op dat de oorspronkelijke hen een kwartel is op basis van tarwe (eWwh/eWh of eWh/eb). In het vervolg zal ik haar dan ook benoemen met tarwekwartel, dit in aansluiting op het gebruikelijke goud- en zilverkwartel. Het is wel zo dat (voor zover mij bekend) er geen ras is waar deze tarwekleur in combinatie met kwarteltekening voorkomt.

                                             12-H27-670

 

De goudkwartel- en zilverkwartel zijn in de regel op basis van een combinatie van bankivapatrijs (e+/e+),  columbia (Co/Co) en de zwartmaker (Ml/Ml).  De zwartmaker Ml is niet zichtbaar op een tarwekleurige kip (eWh) volgens de kippenregel genetica.  Het is dus eigenlijk zo dat deze tarwekwartel over een andere zwartmaker beschikt dan Ml, mogelijk dat het hierbij gaat om een recessieve vorm van zwart die ervoor zorgt dat het specifieke kwartel uiterlijk ontstaat, dit recessief zwart is eigenlijk onbekend in onze (niet zozeer op genetica gebaseerde) "kippenwereld". 

Dat het om recessief zwart zou kunnen gaan  blijkt uit het feit dat er zwarte hanen en hennen geboren worden uit de combinaties zoals hieronder aangegeven, er vallen normaal gesproken geen zwarte uit een gekleurde haan en gekleurde hen. Meer over recessief zwart op de betreffende pagina.

De columbiafactor is bij de tarwekwartel niet aanwezig anders zou namelijk de (goud) tarwekleur veranderen in buff kleur volgens dezelfde kippenregel logica.  Het zou te verwachten zijn dat er een keer goud - en of zilverkwartel te voorschijn komt als de columbiafactor wordt toegevoegd maar dat lukt tot nu toe niet echt bij de hennen. Een reden is mogelijk de aanwezigheid van de zomingsfactor (Pg) die moeten we dus nog kwijt. De combinatie Ml, Pg en Co zou iets van (onvolledig) gezoomd op moeten leveren, de columbiafactor is nogal dominant en overheerst het tekeningbeeld van de tussenvormen, verschillen tussen bv. onvolledig zilverkwartel en onvolledig gezoomd is haast niet te zien.

 

Er is veel gefokt met de volgende wat ik maar aanduid met zilverkwartel haan (met geloverde borst)  in combinatie met een volle zus en een "vreemde" tarwekwartel hen ringnummer 12-H27-212  gefokt door Wim Gerritsen uit Emst uit dezelfde koekoek/zwarte lijn als de eerste tarwekwartel hen.

 

               x                             13-H32-104                                                      12-H27-212

Deze combinatie gaf de volgende twee tarwekwartel hennen waarbij de hoeveelheid zwart varieert, meer en minder dan de moeder.

 

                

                                                          14-H27-322    foto d.d.  4 juli 2014

                

                                                                           foto d.d. 4 juli 2014

 

Onderstaande zilvertarwe haan is een broer van bovenstaande hennen en zal in 2015  gecombineerd worden met zijn zussen.           

              

              14-H32-177-8.jpg

                                                         14-H32-177   foto d.d. 25 december 2014

      

   

 

                    X  

                                        13-H32-104                                                                  12-H27-214

Bovenstaande combinatie leverde onderstaande goudkwartel haan met identiek tekeningbeeld als de vader.

                     

                                                            13-H32-113       foto d.d. 22 juli 2014 

 

De volgende zilverkwartel haan is een broer, hij toont iets meer zwart dan zijn vader.

 

                    K15Kw617-kopie.jpg

                                                           13-H32-114       foto d.d. 22 juli 2014   

   ---------------------------------------------------------------------------------------

De goudkwartel haan 13-H32-113 gecombineerd met een tweetal fokonzuiver meerzomig(Pg/pg+) patrijskleurige hennen  leverde patrijskleurige en recessief zwarte nakomelingen en helaas geen kwarteltekening op basis van aziatisch patrijs. Het waren een 8 tal kuikens en dan kan het zijn dat de columbia factor in het rijtje ontbreekt, er was 25 % kans op de columbia factor die nodig om de kwarteltekening tot uiting te brengen. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------

De zilverkwartel haan 114 gecombineerd met de tarwekwartel hen 212

 

            K15Kw617-kopie-2.jpg x  

                                         13-H32-114                                                                12-H27-212

geeft de volgende "goudkwartelachtige" dochter:

       V1geb14-10-2014.jpg

                                                         15-H27-378       foto d.d. 8 april 2015

en de volgende zilverkwartel haan, die duidelijk meer zwart vertoond dan zijn vader en grootvader:

 

        14-H32-182.jpg

                                                          14-H32-182      foto d.d. 23 mei 2015

2013 

      

Bovenstaande combinatie de oorspronkelijke kwartel hen met haar zoon leverde naast de zilver wildkleur o.a. de volgende kuikens geboren d.d. 25-06-2013:

     

                                                            foto's d.d. 20 juli 2013

De kwartel hen gecombineerd met een wit zwart columbia haan levert de volgende nakomelingen, geboren d.d. 21 februari: 

   

                                                                                foto's d.d. 14 mei 2013

    

                                                                foto's d.d. 25 juli 2013

De combinatie met een buff zwartcolumbia haan geeft de volgende nakomelingen die geboren zijn op 31 maart 2013:

                       

                                                                foto's d.d. 12 april 2013

         

                                                      foto's d.d. 13 mei 2013                      

            

                                                       foto's d.d. 13 mei 2013 

    

                                                                               foto's d.d. 25 juli 2013

                       

                                                              foto d.d. 24-10-2013

Uit deze combinaties met columbia blijkt dat de hen niet fokzuiver is voor kwartel, er zaten meerdere columbia's tussen de kuikens. Er wordt vervolgd met onderlinge combinaties van de onvolledige kwartels, mogelijk al eind van dit jaar.

Moeder kwartel is verhuisd naar Belgie, het "kwartelland" bij uitstek waar ze verder ingezet wordt voor de fokkerij van de kwartelkleur bij Bert Cannaerts.

 

2012

De kleur van de hen op onderstaande foto's, geboren 26 februari 2012, lijkt verdacht veel op kwartel, ze komt voort uit een combinatie van een "half" grote fokonzuivere parelgrijskoekoek haan x een grote zwarte hen met de factor voor wit gepareld.

De grootte van de hen is ongeveer 75 % van het gewenste formaat van de grote Brahma.

Ze wordt volgend fokseizoen(najaar 2012) ingezet in combinatie met een meerzomig (goud) patrijs haan om te onderzoeken of ze werkelijk kwartelkleurig is. Nakomelingen zouden dan onvolledig goud gezoomd moeten zijn.

               

                                                  foto d.d. 22 augustus 2012        

      

                                                 foto's d.d. 28 april 2012   

Van de vier kuikens  geboren 30 augustus 2012 uit de combinatie met een meerzomig patrijs haan zijn er drie hanen onvolledig goud gezoomd en 1 hen meerzomig patrijs.

     

                            Haan, goud onvolledig gezoomd -  foto's december 2012

Dat er ook  meerzomig patrijs uit de combinatie komt is een aanwijzing dat de hen niet helemaal fokzuiver kwartel is. Een latere combinatie met een meerzomig zilverpatrijs leverde bij de hennen de kleuren kwartel, zalm, zilverpatrijs en meerzomig zilverpatrijs. De hanen zijn zilver onvolledig gezoomd.

     

                                  Hen Kwartel                                      Hen Zalm