Brahma uniek charisma

Porselein    Millefleur / Mottled Buffblackcolumbian

De porselein kleur als zodanig is een kleurslag die nog niet voorkomt bij de Brahma. Volgens de algemeen aanvaarde genetica regels  voor kippen kan de porselein kleur op 2 verschillende manieren tot stand komen. 

De beste manier om bij porselein uit te komen is via goud zwartgeloverd, waaraan het Mo (mottled) gen is toegevoegd, Het Db (darkbrown) gen is daarbij betrokken, voor zover ik heb kunnen nagaan is Db niet aanwezig bij de Brahma, dat zou in dit geval dus uit andere rassen gehaald moeten worden.

De tweede manier om bij porselein uit te komen is simpelweg het toevoegen van het Mo (mottled) gen aan buff zwartcolumbia. Dit zou het mogelijk moeten maken om porselein binnen de Brahma te creëren omdat we het Mo gen van de zwart witgeparelde Brahma dan over moeten brengen naar de buff zwartcolumbia Brahma. Dat het daarbij weer beter is om uit gaan van buff columbia op basis van aziatisch patrijs eb/eb in plaats van op tarwe eWh/eWh is aannemelijk omdat het gevraagde zwarte randje langs de witte parel er wel moet zijn, aziatisch patrijs eb laat zwart beter toe dan tarwe eWh.

Zoals vaker met algemeen aanvaarde regels en uitgangspunten binnen de kippengenetica het geval is dat er de nodige twijfel bestaat, dat is hier ook het geval ten aanzien van porselein op basis van buff columbia. 

Er ligt dus een uitdaging om uit te komen bij de porselein Brahma binnen het genenpakket van de Brahma, samen met Arjan van der Spank uit Schijndel wordt er aan deze uitdaging gewerkt.

 

Porselein heb ik voorlopig maar ingedeeld bij de columbiakleuren omdat hier gaat over buff  zwartcolumbia waaraan het mottled Mo gen wordt toegevoegd.

 

2019

Onderstaande hen is een porselein met 1x de factor voor mahonie Mh, ze kan dus bestempeld worden als een roodporselein.

                          20191116_161256-kopie.jpg

                                                           foto d.d. 16 november 2019

 

Onderstaande hen met een teveel aan de zwartmaker Ml wordt in 2020 gebruikt voor de fokkerij van porselein en oker witgepareld.

                               20191115_162631-kopie.jpg

                                                                        foto d.d. 15 november 2019 

2017

Er is vooruitgang te constateren het lijkt erop dat er een regelmatig tekening-patroon, parel inclusief zwart randje, zichtbaar gaat worden op buff columbia. De hen op onderstaande foto's,  geboren bij Arjan van der Spank, maakt dit duidelijk, het gaat nu nog om een enkel exemplaar. De komende maanden zullen er meer gaan verschijnen en zal duidelijk worden of dit geen toevalstreffer is.

 

             Porselein8.jpg    

                                          foto's  Arjan van der Spank d.d. 4 maart 2017  

             Porselein9.jpg  

 

De wit geparelde tekening komt bij de patrijs hennen ook goed door het geen te zien is op onderstaande foto, de patrijs hen is een dochter van de patrijs wit geparelde haan uit 2016.

 Porselein10.jpg    

                                             foto  Arjan van der Spank d.d. 4 maart 2017  

2016

Dit is de haan uit 2015 die gebruikt is voor de fokkerij:

                 DSCF1040-kopie-4.jpg   

                                                             foto d.d. 26 februari 2016

Uit deze haan met zijn zwarte zussen kwamen de volgende nakomelingen, allemaal op basis van aziatisch patrijs eb/eb :                

 

                        Porselein1-1.jpg   

                                                                                   foto's d.d.  26 februari 2016

                       

                         Porselein2-2.jpg  

 

Deze zag er als kuiken met de dubbele factor Mo/Mo veelbelovend uit, heeft het helaas niet gehaald om uit te groeien dus het is gissen wat er na de rui tevoorschijn zou zijn gekomen. Hier kun je ook al de vraag stellen of het patroon beïnvloed wordt door de zwartmaker Ml die mogelijk is meegelift vanuit de ouderdieren. De zwartmakers zouden niet nodig zijn om de porselein kleur op buff columbia basis te realiseren, twijfels hierover zijn er dus ook. Ook de columbiafactor zou in dit geval enkelvoudig Co/co+ kunnen zijn wat op zijn beurt weer meer zwart toelaat op het lichaam.

 

De volgende hen  heeft duidelijk minder of geen zwartmaker, mogelijk minder zichtbaar door de aanwezige dubbele columbia factor Co/Co, deze hen gaat gecombineerd worden met een buff zwart columbia haan om een volgende stap te maken.

                       DSCF8176-kopie.jpg

                                                                                    foto's d.d. 30-12-2015 

        DSCF8182-kopie.jpg        DSCF8184.jpg

 

Dat er naast porselein ook patrijs wit gepareld in de traject voorkomt laat onderstaande haan zien, het is een volle broer van de boven getoonde porseleinen.Hij is patrijs eb/eb, op grond van de kleur van het kuikendons en de nu zichtbare goudkleurige vleugeldriehoek en hij heeft duidelijk de zwartmaker Ml meegekregen van de zwarte vader en mogelijk het patroongen Pg van de buff columbia moeder of zwarte vader. Het kan dus een goud dubbelgezoomd wit geparelde zijn als hij fokzuiver voor het patroongen Pg is, het ligt voor de hand om hem te combineren met andere gezoomde kleuren om de effecten te zien die dat gaat geven.

                          MeerzomigPatrijsWitgepareld1a.jpg 

                                                                                 foto's d.d. 27 april 2016 

            MeerzomigPatrijsWitgepareld4-2.jpg   DSCF2805-kopie.jpg 

                    MeerzomigPatrijsWitgepareld6-1.jpg 

Het jeugdkleed van deze haan zag er als volgt uit:

         MeerzomigPatrijsWitgepareld9.jpg        MeerzomigPatrijsWitgepareld5-2.jpg

                                                              foto d.d. 30-12-2015

 

2015

De eerste combinatie die begin 2015 gemaakt is bestond uit een zwart wit geparelde haan x een buff zwartcolumbia hen.

                   14-H32-1426-1.jpg   x  2013-10-03037-1.jpg

Dit leverde conform de verwachting zwarte hennen en zwarte hanen die goud vertoonden in hals en schouders.

        haan  2015F1-Male-1.jpg              2015F1Female.jpg hen

                                                    foto's d.d. 9 april 2015

           

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb