Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Aanbod/ te koop

Aanbod/ te koop

 

Momenteel geen  aanbod.   

 

Prijzen en garantie betreffende grote Brahma's 

De prijzen variëren met de leeftijd en naar de fok- en tentoonstellingswaarde van de dieren.. Overtallige jonge dieren zijn bij mij te koop vanaf een leeftijd van 8 weken, de richtprijs is dan 10 euro per stuk, daarna komt er per week een euro bij. Er is een garantie van een half jaar voor wat betreft de gezondheid van de dieren, Brahma's worden bij mij al zo'n 40 jaar gefokt onder volkomen natuurlijke omstandigheden. Dat betekent zonder preventieve entingen, uitgezonderd de wettelijke eenmalige jaarlijkse enting tegen pseudo-vogelpest die bedoeld is om deel te kunnen nemen aan bijeenkomsten waar andere kippen aanwezig zijn.
Bij het houden van dieren onder natuurlijke omstandigheden kan het zijn dat er een enkele maal een dier ziek wordt en het niet overleefd. Dat is natuur en hoe vervelend ook het bewijs dat de overige familie leden van het slachtoffer de benodigde natuurlijke weerstand hebben tegen de oorzaak, als het om de gangbare besmettelijke kippenziekten gaat.
Verder kan het maar zo zijn dat bij bepaalde kleuren een vergissing wordt gemaakt ten aanzien van het haan of hen zijn, dit komt nogal eens voor bij hanen en hennen waarvan de kleur hetzelfde is, daar is uiteraard ook garantie op.
Garantie houdt in een vervangend dier, waarbij het tijdstip vervolgens wel afhankelijk is van beschikbaarheid.
 

GEEN BROEDEIEREN - KEINE BRUTEIER - NO HATCHING EGGS

 
Aan de vraag naar broedeieren kan ik helaas niet voldoen, er zijn dermate veel verzoeken dat het voor mij onmogelijk is daaraan te voldoen. De opzet van mijn fokkerij leent zich ook niet voor de productie van broedeieren. Er wordt veelal slechts met 1 haan en 1 hen per kleurslag gefokt. De meeste ouderdieren maken na de broedperiode plaats voor de jonge aanwas, de ouderdieren die blijven worden op rust gezet of als een hen broeds wordt mag ze de laatste eieren uitbroeden en de kuikens grootbrengen.
Van tijd tot tijd zijn er oude en jonge Brahma's beschikbaar voor de verkoop, bericht hierover op deze pagina. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Leider gebe ich keine Bruteiern ab. Meine Zucht ist eine rein private
Hobbyzucht, die nur darauf ausgerichtet ist, züchterisch dem Standard
gerecht zu werden und  hochwertige Brahma zu erzüchten, nicht jedoch die
Massenvermehrung und Bruteierproduktion zum Ziel hat.
Jung- oder Alttiere gebe ich ab wenn vorhanden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorry no hatching eggs available,  it's impossible to deliver because so many ask for
them.  Only now and then some old or young Brahma for sale.