Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Overige kleuren » Recessief zwart

Recessief Zwart   Recessive Black

2015

De twee recessief zwarte hennen van begin 2015 met ringummers 377 en 379 zijn in augustus gecombineerd met een onverwante buff zwartcolumbia haan.

     14-H32-1123-kopie-3.jpg  x  15-H27-377.jpg  x  15-H27-379.jpg

Dit heeft begin oktober geresulteerd in 31 kuikens allemaal columbia of patrijskleurig, geen enkele zwarte hetgeen bewijst dat we van doen hebben met een recessief zwarte kleur bij deze twee hennen. 

Onderstaande foto's van de verschillende kleuren bij de nakomelingen op een leeftijd van 3 weken, het lijkt er nu op dat de haan fokonzuiver voor de columbia factor is. Een van de 2 hennen is op zilver basis. Het is nog even afwachten wat er aan de zwartmakers Pg en Ml tevoorschijn komt. Pg lijkt in ieder geval aanwezig gezien het nu zichtbare tekeningpatroon bij de patrijskleurige kuikens. 

 

        PM1-1.jpg       PM2-1.jpg

                                                                      

            PV5-1.jpg           PV7.jpg

                                                                             

        WZM2.jpg       WZM4.jpg   

 

        YBCV1.jpg       YBCV4.jpg

    

     --------------------------------------------------------------------------------------------

Het 20-tal kuikens wat begin 2015 is geboren uit recessief zwarte ouders

 

     14-H32-178.jpg  X  14-H27-323.jpg

                            14-H32-178                                                              14-H27-323

lijken in de kleur van het kuikendons  allemaal op elkaar en is hetzelfde als de kleur van het kuikendons van de ouders.

 

  BlackR0-2.JPG

De lichte kleur aan de onderzijde van de kukens wijst op een zilver basis en de donkerder kleur op een goud basis. Dit is ook goed te zien bij de eerste kuikenveren, dan zit er nogal wat schimmelachtig wit/zilver in de veren bij die met zilver basis. Bij de eerste kuikenrui wordt dit zwart.  Er was 1 afwijkend kuiken, op de foto links in het midden een wat kleiner kuiken, die wat goudkleur in de eerste veren liet zien, helaas werd ze slechts 10 dagen oud, dus over dat kuiken ben ik niet zeker voor wat betreft het zwart. Het kan zijn dat er een vreemd ei of kuiken van andere ouders er per ongeluk tussen door is gekomen of het zou kunnen betekenen dat de ouders niet fokzuiver recessief zwart zijn. Het volgende fokseizoen wordt een combinatie gemaakt van een broer en zus van dit kuiken om te zien of hetzelfde effect optreedt.

 

  Sitefoto1.JPG    Sitefoto2.JPG

 

                Sitefoto3.JPG

                Jonge zwarte haan, de witte streep in de vleugel zie detail foto vleugel erboven.

 

Onderstaande hanen uit recessief zwarte ouders laten dezelfde zoming zien als de vader, dit zit bovenop de rug, na de rui blijf je daar wat restanten van zien.

                           

         DSCF4284-kopie-1.jpg

                                                     15-H32-159         foto's d.d. 1 september 2015

 

                        DSCF4287-kopie.jpg

           

                15-H32-156.jpg

                                                        15-H32-156          foto d.d. 24 september 2015                     

  

Deze haan behaalde als zwart ingeschreven in oktober 92 punten op de Midden Veluweshow in Apeldoorn. De nauwelijks zichtbare zoming op de bovenzijde van de rug was kennelijk geen aanleiding tot op- en of aanmerkingen op de kleur of is misschien niet opgemerkt. Het kan zijn dat de aandacht is uitgegaan naar het hals - en zadelbehang, waar in de regel de kleurafwijkingen bij (dominant) zwart worden geconstateerd.  Tot heden heb ik nog geen kleurafwijkingen kunnen constateren in het hals- en zadelbehang bij recessief zwarte hanen. 

          -------------------------------------------------------------------------------

Er zijn begin 2015 uit meerdere gekleurde oudercombinaties recessief zwarte zijn geboren.

 

               14-H32-177-1.JPG   14-H27-322-1.JPG 

                                   14-H32-177                                                    14-H27-322

               DSCF4727-kopie.jpg

                                                         15-H27-377       foto d.d. 24 september 2015

 

 

           14-H32-190.JPG   X   14-H27-330.JPG  

                                       14-H32-190                                                                      14-H27-330

                   DSCF4496-kopie.jpg  

                                                         15-H27-379        foto d.d. 22 september 2015

Bovenstaande recessief zwarte hen behaalde 94 punten op de Jongdierenkeuring van de Brahmaclub d.d. 5 september 2015 en was de mooiste van de kleurslag. Opmerkingen op de keurkaart, fraai type en zeer goede beenkleur met enkele wensen ten aanzien van de kopbreedte en de kleur wat intensiever dat laatste is niet verwonderlijk in vergelijking met de aanwezige dominant zwarte waar vergelijkenderwijs meer glans op zit.

 

            13-H32-113-1.JPG   X   13-H27-335-1.JPG

                                         13-H32-113                                                                     14-H27-335

                  DSCF4713-kopie.jpg

                                                                  15-H27 394                foto d.d. 24 september 2015

                 

2014

Een jonge recessief zwarte hen:

                       

De ouders: 

                    X     

Van dezelfde ouders een jonge haan:

                 

Het is uiteraard nog de vraag of ze helemaal "tentoonstellings" zwart uitgroeien, de haan laat wat zoming op de rug zien, de hen op het lichaam een enkel aanzet tot zoming.

   

 

 

Een combinatie van de recessief zwarte haan met een meerzomig patrijs hen leverde in september 2014 een tweetal patrijskleurige kuikens waar geen ander zwart in te bekennen is dan datgene wat er in hoort te zitten. Verder lijkt het erop dat in ieder geval 1 dosis van het patroongen ontbreekt bij de zwarte haan afgaande op het tekeningbeeld van de jonge hen.

                 BlackxPartridge5.JPG 

 

2013

Als jong dier zijn de hanen matzwart, de glans komt in de nieuwe bevedering.

                           

                                                                              foto  d.d. 23-07-2013

                           

                                                                          foto  d.d. 13-11-2013