Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Patrijs kleuren » Mz. Witpatrijs

Meerzomig Witpatrijs    Multiple Laced Whitepartridge

Meerzomig witpatrijs zien we in geen enkel ras wat op aziatisch patrijs is gebaseerd, wel zien we af en toe bij de Brahma´s de zogenaamde splash- of  vuilwitpatrijs in feite fokzuiver blauwpatrijs. Het tekeningbeeld is bij deze vuilwitte of splash hennen erg moeilijk vast te leggen, soms duikt er wel eens een enkel dier op met een redelijke tekening. Pogingen om dat tekening beeld vast te leggen worden na verloop van tijd meestal gestaakt wegens gebrek aan succes. 

 

Met de voorbereiding voor de erkenning van de grote witte Brahma kwam de vraag naar voren waar het wit op gebaseerd is, inmiddels is het duidelijk dat we hier van doen hebben met de dominante vorm van wit, althans dat zijn de Brahma's waar Wilco Bril uit Voorst de erkenning in 2015 mee heeft gerealiseerd. De witte Brahma als zodanig was er al eerder, vaak waren het dan de zgn. vuilwitte (splash) oftewel fokzuivere blauwe die uit blauw x blauw voortkomen. Er is in het verleden wel eens wit uit zwart voortgekomen, hetgeen op recessief wit zou wijzen, dit is o.a. gebeurd bij de fam. van Rongen in de 90-er jaren. Er is een kans dat het ook een splash uit twee donkerblauwe ouders kan zijn geweest, heel donkerblauw met groene glans is nauwelijks te onderscheiden van zwart.

 

Nu leent de dominante vorm van wit zich goed voor een combinatie met patrijs op goudbasis, dit zien we alleen niet bij een op Aziatisch patrijs gebaseerde kip. In Bankivapatrijs kennen we het wel, waar het in Nederland rood wit geschouderd wordt genoemd, op zijn Engels is het pyle waarbij er de nodige variatie is via lemon, gold en red pyle.

Al met al een goede reden om te zien wat er mogelijk is wanneer het dominant wit wordt overgebracht naar Azatisch patrijs op goudbasis (zilver basis levert witte dieren).

 

2016

Er zijn dan ook een tweetal combinaties gemaakt, bij Wilco Bril een dominant witte haan met een meerzomig patrijs hen en bij mij een meerzomig patrijs haan met een dominant witte hen.

De laatste combinatie leverde in hoofdzaak dominant witte (met blauwe of zwarte kleurspatten), zwarte en blauwe nakomelingen en een  witte hen die wat kleurspatten in goud laat zien wat een heel vaag tekeningbeeld oplevert:

  

         Witpatrijs4-1.jpg

                                                foto d.d.10 juni 2016

         Witpatrijs7.jpg

                                                foto d.d. 12 juli 2016

Daarnaast was er een hen die er als kuiken zo uitzag:

 

     Tarwe1.jpg    Tarwe2.jpg

                            foto d.d. 20 maart 2016                                              foto d.d. 11 april 2014

Dat is een buff zwartcolumbia hen op split basis eWh/eb, de lichte donskleur geeft tarwe eWh aan, de getinte rug en kop zegt fokonzuiver, vader is eb/eb, dat betekent dan eWh/eb.

De witte moeder is dus split basis en dat moet dan E/eWh zijn, de tarwe eWh en de columbiafactor komt van wit zwartcolumbia wat er aan moeders zijde inzit.

De witte dochter op bovenstaande foto is dus een fokonzuivere dominant witte goudtarwe, ze heeft in ieder geval ook 1 patroongen Pg meegekregen van vader en is dus minimaal Pg/pg+. Terug gepaard aan een fokzuivere meerzomig patrijs haan zal ze fokzuiver dominant witpatrijs op kunnen leveren.

            

De combinatie van Wilco leverde alleen witte nakomelingen omdat de haan fokzuiver wit is, er zijn witte hennen bij die een vaag tekeningbeeld laten zien. De witte vader heeft voor zover na te gaan geen columbia in de voorouders, maar wel patrijs eb, de jonge hennen uit deze combinatie gaan gecombineerd worden met een meerzomig patrijs haan zodat er ook hier dominant witpatrijs bij de nakomelingen kunnen zitten. Verder kwamen er bij Wilco bij toeval enkele dominant witte hennen met vage (goud) patrijstekening voort uit een combinatie van een wit blauwcolumbia haan met een dominant witte hen. Het vreemde is dat er uit die combinatie geen hennen op basis van goud s+ voort kunnen komen, vader is fokzuiver voor zilver S/S, fokonzuiver voor columbia  Co/co+ en  heeft minimaal 1x het patroongen Pg, dit op basis van mijn fok ervaringen met deze haan. Het zichtbare goud/rood als vage tekening bij de jonge hennen  is in dit geval alleen te verklaren als zijnde autosomaal rood op de niet zichtbare zilverpatrijs tekening bij dominant wit. Een dergelijke witte hen is in feite witzilverpatrijs, een dergelijke hen gecombineerd met een meerzomig patrijs haan levert 50 % hennen in patrijs en witpatrijs, de hanen zijn dan voor 50 % zilverpatrijs en witzilverpatrijs (dus weer wit).

 

                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De haan op onderstaande foto aangeboden in een advertentie, trok begin 2016 mijn aandacht vanwege zijn tekening beeld. Het zou in ieder geval een meerzomig witpatrijs of witgoudtarwe moeten zijn afgaande op zijn praktisch witte borst en gekleurde vleugeldriehoek. De verkoper deelde mee dat hij vermoedelijk uit een buff  witcolumbia lijn (ook wel onterecht aangeduid met lemon pyle) voortkwam. Een reden temeer om de haan over te nemen en te testen in de fokkerij omdat er beweerd wordt dat de zgn. lemon pyles allemaal buff splash (vuilwit/fokzuiver blauw) columbia's zijn.

 

                             Witpatrijs1.jpg 

                                                                                  foto's d.d. 15 januari 2016 

                                        Witpatrijs2.jpg 

 

Om de genetische achtergrond te weten te komen is hij gecombineerd met meerdere hennen, dan word o.a.duidelijk of we van doen hebben met splash of dominant wit.

 

Combinatie met meerzomig geelpatrijs:

                   15-H32-160.jpg X  15-H27-3801.jpg                                                                                                                             

Uit de fokresultaten blijkt dat hij dominant wit is met een enkele factor want hij gaf in combinatie met bovenstaande meerzomig geelpatrijs hen zowel patrijskleurige ( identiek aan de moeder) en buff witcolumbia  nakomelingen. Als hij vuilwit was geweest hadden alle nakomelingen blauw moeten zijn en zeker niet zwart en wit zoals nu het geval is.  Ook hier een bewijs dat de moeder de columbiafactor heeft en doorgeeft aan de nakomelingen er vanuit gaande dat de vader geen columbiafactor bij zich heeft.

 

 

Er is in ieder geval 1x de factor eb voor aziatisch patrijs aanwezig bij de haan, dit geldt ook voor het patroongen Pg afgaande op het verschijnen van meerzomig geelpatrijs (gelijk moeder) bij de nakomelingen. Een deel van de mogelijke tarwebasis eWh bij de haan is nog niet geconstateerd, het dominant wit dekt af wat er aan basis onder zit zowel bij het kuiken als in het volwassen kleed. 

Hennen zonder de columbia factor uit deze combinatie worden praktisch wit geboren met een hele vage tekening, op deze leeftijd moeilijk te zeggen of het om patrijs of tarwe gaat.

 

                            Witpatrijs3.jpg 

                                                                               foto´s d.d. 10 juni 2016                

                            Witpatrijs4.jpg 

 

Het lijkt toch patrijs te zijn, misschien fokonzuiver voor meerzomig Pg/pg+.

 

          Witpatrijs5-1.jpg

                                                                     foto d.d.12 juli 2016

                       DSCF4763-kopie.jpg

                                                         foto d.d. 21 september 2016   

Als ze ouder zijn blijft het lastig om te constateren, nakomelingen zullen moeten uitwijzen of het tarwe of patrijs is. Alhoewel als je nu het aanwezige wit vertaald naar zwart en  vergelijkt met de goudtarwe hen hieronder dan neig je toch weer naar patrijs.            

 

 

Combinatie met goudtarwekwartel:

                      15-H32-160.jpg  x 15-H27-381.jpg

Ook uit deze combinatie geen blauw, omdat er ook patrijskleurige eb/eb uit deze combinatie voortkwamen blijkt dat de moeder eWh/eb is en de bevestiging dat de vader minimaal 1 keer eb heeft.

 

 

                K06Wk212-kopie-1.jpg

                                                  foto d.d. 20 maart 2016

Onderstaand de enige dominant wit met rode zoon, na de rui zal blijken of hij dezelfde kleurstelling heeft als zijn vader, hetgeen is te verwachten waarbij het de vraag is of de zwartmaker die moeder mogelijk heeft meegegeven ook zichtbaar is bij de jonge haan, hij zou dan iets witter moeten zijn dan de vader. 

 

                     Witpatrijszoon.jpg

                                                              foto d.d. 3 mei 2016

                            DSCF3443-kopie-kopie-kopie2-1.jpg

                                                                               foto d.d. 18 juli 2016

 

                     K06Wk226-kopie.jpg                  

                                                                        foto d.d. 9 november 2016 

Het heeft er alle schijn van dat hij geen  wit(zwart)maker van moeder heeft meegekregen omdat hij minder wit is dan de vader, dit wit had hij vooral onder in het halsbehang moeten laten zien.