Brahma uniek charisma

Het begin

Mijn liefhebberij voor de kleine dieren in dit geval de duiven, de kippen en in het verleden zelfs de konijnen dateert uit mijn jeugdjaren. Altijd ben ik gefascineerd geweest door dieren, tegenover het schoolplein van de lagere school woonde een postduivenliefhebber die zijn vlucht duiven vaak tijdens de pauzes liet vliegen daartussen enkele bonte die mij altijd opvielen.  Op 10 jarige leeftijd kwam ik in het gelukkige bezit van mijn eerste roodbonte postduif gekregen van een klasgenoot, al snel volgden er andere duiven. Hokjes werden gefabriceerd uit sinaasappelkistjes. Toen ik de kans kreeg om eeen gedeelte van de bergschuur om te bouwen tot duivenverblijf en de weg naar de Apeldoornse pluimveemarkt op maandagmorgen was gevonden volgden alras meer duiven. Ook sierduiven kolossale Norwich Kroppers, Meeuwen, Slenken, Pauwstaarten en Raadsheren, zelfs had ik in de zestiger jaren al een pracht van een zwarte Kapucijn met een hele mooie tekening ook gele en rode wist ik al snel te traceren op een boerderij in het buurtschap Wenum/Wiesel. We hebben het over midden zestiger jaren dus het ras Oud Hollandse Kapucijn was nog onbekend.

De kennismaking met het verenigingsleven kwam via deelname met de in mijn ogen mooiste duif aan de Kind en Diershow van de plaatselijke vereniging P.V.A. in Apeldoorn. 

Als beloning voor deelname mocht je rondkijken op de grote tentoonstelling, daar waren dus verschillende rassen duiven te koop voor nogal uiteenlopende prijzen. Uiteraard moest er iets gekocht worden voor de spaarcenten, de keus viel op een koppel blauw gebande Duitse Schoonheidspostduiven voor 15 gulden, die vond ik mooi en waren nog net betaalbaar, de doffer had zelfs ZZG. Er zaten ook prachtige zwarte Silezische Witplaatkroppers (van Dick Hamer!) die ik ook wel had willen hebben maar die moesten het dubbele kosten.

Het was overigens geen verkeerde keuze, de Duitse Schoonheidspostduiven zijn altijd gebleven en nu ruim 40 jaar later zijn ze er nog steeds, waarbij (niet verwonderlijk) de bonte kleuren de overhand hebben. 

In het bezit zijnde van mooie tentoonstellingsduiven lag het jeugdlidmaatschap van de PVA voor de hand, aanmelden dus bij Johan de Grip, daar aan de Asselsestraat, meteen de prachtige Hollandse Kroppers van hem bewonderd. Daar mocht je als beginnend liefhebber alleen maar naar kijken, geen schijn van kans dat je die op het hok kreeg. Best te begrijpen ze vragen om speciale voorzieningen waarbij veel ruimte essentieel is.

 

De fokresultaten van de blauwe Duitsers vielen tegen, het koppel presteerde hoegenaamd niets, dus op zoek naar andere Duitse Schoonheidspostduiven, die werden gevonden in Vaasen bij Frans de Nijs, wit, donker en rood.

De belangstelling voor de Brahma’s kwam nadat die in het gezichtsveld kwamen via het tentoonstellingsbezoek en via de vakliteratuur. Ons eerste koophuis in 1976, in woonwijk de Maten te Apeldoorn, werd meteen voorzien van een voor stadsbegrippen royaal dierenverblijf, waar ook plaats was voor Brahma’s en later zelfs Hollandse Kroppers. Het royale dierenverblijf was op papier een garage met officiële vergunning, je kon er met auto niet bijkomen want de tuin lag helemaal ingesloten. De bouwtoezicht ambtenaar vond het destijds wel een creatieve oplossing en ging akkoord, omdat het maximum aantal vierkante meters bijgebouwen alleen voor een berging + autogarage van toepassing was, hij vond net als ik dat dit ook moest gelden voor kleindieren. De duiven hebben overigens ook enkele jaren 10-hoog  in een balkonkast en op een afgetimmerde slaapkamer vertoefd.

Na verhuizing naar onze huidige woonplaats Vaassen kwam er meer ruimte om de liefhebberij uit te breiden, onder andere in de 80-er jaren was er een mooi bestand Hollandse Kroppers, ook Voorburgse Schildkroppers, Oud Hollandse meeuwen, Nederlandse Schoonheidspostduiven en Amsterdamse Baardtuimelaars hebben de hokken bevolkt. Brahma's zijn steeds onafgebroken aanwezig geweest, Brahmakrielen gedurende vele jaren.,  .

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb