Brahma uniek charisma

Koekoek    Cuckoo

Koekoek is een kleurslag die al eens in de jaren 80 van de vorige eeuw in Nederland aanwezig is geweest, zelfs voorgedragen voor erkenning en erkend. Nauwelijks 14 dagen later werd de erkenning ingetrokken door de hoenderbond. De toen aanwezige koekoek Brahma's verdwenen uit Nederland.

Doordat ik zelf in 2003 enkele maanden een aantal Nederlandse rassen moest verzorgen, waarbij Noordhollandse Koekoeken, ontstond bij mij het idee om de koekoek kleurslag terug te halen in de Brahma's.

                 Mechelse Kalkoenkop 2004 

Van de rassen in koekoek kleur die Brahmabloed voeren leek mij het beste om gebruik te maken van het Mechelse Hoen en dan wel in de zgn. kalkoenkop uitvoering. Om hier aan te komen was niet zo eenvoudig omdat ze niet aanwezig waren in Nederland. Dankzij welwillende medewerking van mede clubleden van de Brahmaclub, de combinatie Jongenelen/Nauwelaert uit Belgie is dit gelukt, er kon een aanvang worden gemaakt met de kruising met zwarte Brahma's. Na een paar generaties terug op zwart kwamen er al redelijk snel toonbare Brahma's. Problemen met de inplanting van vooral de staartstuurveren en ook de vleugelpennen bij de hanen moesten eerst worden overwonnen. De gele beenkleur was geen probleem en ook de kamvorm was redelijk gauw onder controle. 

           Jonge hen, 5 maand oud 2005 

Jonge haan, 5 maand 2005

Geheel toevallig was ongeveer gelijktijdig vader en zoon van Rongen uit Tiendeveen/Punthorst, ook Brahmaclubleden, bezig om pogingen te ondernemen om koekoek Brahma's terug te halen, dit naar aanleiding van foto's op internet van koekoek Brahma's uit Zweden. Naspeuring bracht aan het licht dat de dieren in Zweden niet meer aanwezig waren maar dat er zich nog nakomelingen van deze dieren in Denemarken moesten bevinden. Omdat de eigenaar van deze Brahma's in Denemarken bleek te zijn overleden konden de nog aanwezige koekoeken worden overgenomen en kwamen aldus in Nederland terecht. Vooral de hanen lieten wat vreemde invloeden in het tekeningbeeld zien, de inplanting van de staartstuurveren was ook problematisch, verbetering door het kruisen met zwarte Brahma's moest hier ook uitkomst brengen. 

Een eerste poging om ze erkend te krijgen werd in 2005 gedaan door een zestal van de Deense lijn van Rongen en een enkele hen van mij, afwijzing vond plaats op grond van boven omschreven problemen.

 November 2008   

 

Bovenstaande hen werd in 2008 geshowd op de 1e Europese Brahmashow in Affligem te Belgie, in concurrentie met andere koekoek Brahma's kwam ze niet aan bod, 90 punten was haar deel. Opvallend dat er bij de keuring totaal niet gelet is op een oplopende ruglijn en een correcte staartinplanting, alle overige hennen lieten rug en staart zien als de hen op onderstaande foto en kregen hogere punten toebedeeld. 

    November 2008    

 

Een nieuwe poging voor erkenning kwam in 2010 van een zestal dieren van mij en een enkele oude haan van de Deense lijn van van Rongen, ze werden opnieuw afgewezen, vooral de hanen voldeden niet aan de normen volgens de standaardcommissie, hierbij een zeer discutabele uitsluitingsfout. Achteraf werd ook aangegeven dat het aantal dieren teveel variatie liet zien. Bij de erkenning van de gelijktijdig voorgebrachte goud berken Brahmakrielen was dit kennelijk geen probleem, er waren nog meer dieren ingeschreven en de variatie zo mogelijk nog groter.

       Koekoek hen 2009  ZG 93 Noordshow 2010

In januari 2011 wordt een nieuwe poging tot erkenning ondernomen door Jos Breden uit Emst, die mijn stam koekoek Brahma's heeft overgenomen, er is opnieuw een afwijzing nu op grond van kamvorm bij de oude haan en staart/ruglijn bij de oude en jonge haan. Ook werd er een minimale tekening fout bij de oude hen geconstateerd aan de onder zijde van de borst!!!!

Een afwijzing op zeer discutabele gronden, temeer omdat deze aanvraag onder begeleiding van een speciaal door de Brahmaclub in het leven geroepen commissie heeft plaats gevonden die de voorgebrachte dieren van te voren met zorg hadden uitgezocht.

Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad dat er in november 2011 een hen van Jos Breden als Europees Kampioen werd aangewezen tijdens de Europese Rassenshow in Meijel (NL) dat de koekoek kleurslag begin 2012 in Nederland werd erkend. Dit gebeurde middels een herkansing tijdens de Noordshow 2012 aangeboden door de standaardcommissie!!!!

       

    Bovenstaande haan en hen werden waren onderdeel van de ter erkenning voorgedragen Brahma's

Voor de correcte koekoektekening en kleur zie:                                                                 

                     http://www.kippenencyclopedie.nl/php/index.php?title=Koekoek

Bij het verbeteren van de koekoek is er gebruik gemaakt van zwart, de factor wit gepareld is daarbij meegelift en dat uit zich af en toe in de nafok. Bij de hanen die deze factor enkelvoudig (fokonzuiver) bij zich hebben is dat te zien aan de witte grondkleur, de hanen die fokzuiver zijn voor koekoek en de parelfactor tweevoudig bezitten laten per saldo heel veel wit zien, een tekening die gaat lijken op die van een sneeuwuil. 

  

De hennen die de parelfactor enkelvoudig bij zich hebben laten een wat scherpere koekoetekening zien, als ze de tweevoudige factor voor gepareld hebben wordt de grondkleur praktisch wit.