Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Kleindierliefhebberij » Rood- en geelzilverroek

Rood- en geelzilverroek

Voor mij behoort het rood- en geelzilverroek (in de huidige standaard geband) tot de mooiste kleuren kleuren bij de sieduiven. Het zit hem in de combinatie van het wijnrood en het goudgeel met de lichter gekleurde veervelden resp. de zogenaamde askleur bij de roodzilver en het creme bij de geelzilver, die zeer tot de verbeelding spreken.

Bij de Hollandse Kroppers is de roodzilver- en geelzilver gebande kleurslag door de jaren heen een zeldzame kleurslag geweest op de tentoonstellingen. Ze zijn nooit in grote getale op de shows aanwezig geweest, gelukkig zijn er wel altijd enkele volhardende fokkers geweest die ze langere tijd trouw bleven, en op deze manier er voor zorgden dat ze in een behoorlijke kwaliteit in stand werden en worden gehouden. Een mogelijke reden dat ze relatief zeldzaam zijn gebleven kan te maken met de beoordeling van de kleur op de tentoonstellingen.

Zelf heb ik het tentoonstellen ruim 10 jaar volgehouden van 1980-1993  De ervaringen met de beoordeling door de keurmeesters waren wat de kleur betreft vrijwel altijd negatief. In die zin dat er puntenaftrek plaats vond voor de kleur. Op de beoordelingskaarten stonden bijna altijd wel een van de volgende opmerkingen:

- bij de doffers rood- en geelzilver wordt meer kleur verlangd op de kop.

- bij de geelzilver doffers en duivinnen wordt meer kleur verlangd in de slagpennen en in het voetstuk.

- bij de duivinnen rood- en geelzilver aanmerkingen op een blauwachtige borst- en of kopkleur. 

Bovenstaande op- en of aanmerkingen op de kleur komen voort uit het feit dat er bij de Hollandse Kropper van oudsher een gekleurde kop wordt gevraagd gelijk aan de halskleur, evenredig hiermee de vraag naar kleur in  slagpennen en voetstuk. 

         

          Prenten met gekleurde koppen rood-en geelzilver van Joh. Lentink (uit: Kroniek Hollandse Kroppers)  

Ongemerkt heeft er echter een omslag plaatsgevonden en wel op het moment dat de standaardomschrijving werd uitgebreid met het zgn. kleurenblok waarin een meer specifieke kleuromschrijving en waarbij de kleurslagbenamingen van de Hollandse Kropper gedeeltelijk werden gewijzigd.  De belangrijkste wijziging was dat de toevoeging roek bij de eenkleurigen niet meer werd geaccepteerd, op grond van uniformering naar Europees model.  Dit laatste zeer tot het genoegen van de Hollandse Kropper Club. Dat ook de omschrijving in het kleurenblok gevolgen zou hebben voor de rood- en geelzilver kleurslag werd mogelijk niet onderkend, en is geen onderwerp van bespreking geweest.

De kleuromschrijving in de standaard van de rood- en geelzilver gebande Hollandse Kropper rechtvaardigt nu de vraag naar de gewenste kleur in de kop zeker niet, bij de kleur in slagpennen en in het voetstuk is het een kwestie van interpretatie. De juiste omschrijving zoals die moet worden gevolgd staat in het kleurenblok van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers, de huidige standaard verwijst hier ook naar.

De kleuromschrijving is als volgt: 

Roodzilver: de gehele duif is licht askleurig. Borst, hals en banden zijn intensief wijnrood. De kopkleur kan in kleur variƫren. Deze kan askleurig tot lichtrood zijn. Bij duivinnen is deze vaak donkerder dan bij de doffers. De binnenvanen van de slagpennen dienen wijnrode kleurvelden (spiegels) te laten zien. Doffers die fokonzuiver zijn voor een andere kleur (bv blauw) vertonen vaak donkere kleurspatten.

 

                           Roodzilver geband doffer

 

 Geelzilver: dit is de verdunde kleur van roodzilver. De gehele duif is licht roomkleurig. Borst, hals en banden zijn intensief goudgeel. De kopkleur kan net als bij roodzilver in kleur variĆ«ren. Bij deze kleurslag is het belangrijk dat de slagpennen en staartpennen kleur in de veerschacht laten zien en niet wit zijn!

 

  Geelzilver geband doffer            

 

De kleuromschrijving laat aan duidelijkheid niets te wensen over, met deze omschrijving is het geen enkel probleem om tot een positieve benadering op de beoordelingskaart te komen.

Tot en met het tentoonstellings seizoen 2010/2011 bleef tijdens keuringen de vraag naar gekleurde koppen. Dit onderwerp is dan ook door mij ter discussie gesteld in de  jaarvergadering, d.d 24 september 2011, van de Hollandse Kropper Club met als duidelijke uitspraak dat de standaard omschrijving onverkort moet worden gevolgd. Dat dit ten goede zal komen aan de bereidwilligheid om deze kleurslagen te exposeren spreekt voor zich.   

Historie

Dat er een gekleurde kop werd gevraagd bij de rood- en geelzilver Hollandse Kropper blijkt o.a. overduidelijk uit de door Joh. Lentink gemaakte serie schilderijen met alle kleurslagen van de Hollandse Kropper zoals te zien in het boek Kroniek van de Hollandse Kroppers uitgegeven tijdens het 75- jarig bestaan.

De vraag naar kleur heeft zich in het verleden al vertaald in vele pogingen om er een gekleurde kop op te krijgen. Zo zijn er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw pogingen ondernomen door de combinatie Zwier Meyerink en Johan de Grip uit Apeldoorn om de isabelkeurige Saksische Kropper in te kruisen in de geelzilvers om de zo zeer verlangde gekleurde kop te realiseren, dat dit gedoemd was om te mislukken is met de huidige kennis van de genetica zeker te verklaren. Zelf heb ik nafok van deze dieren op het hok gehad bij de start van mijn fokkerij Hollandse Kroppers. Wat kleur betreft gaf dit een vervlakking tussen het contrast in de veervelden, iets wat de kleur juist minder aantrekkelijk maakt. Wat bouw en type betreft was het ook geen verbetering. 

Pogingen om in begin tachtiger jaren de kleur te "verbeteren" kwamen ook niet uit de verf, kruisingen met rode en gele Hollandse Kroppers mislukten omdat deze kleuren bij de Hollandse Kropper al deels omgevormd waren tot het sierduivenrood door inkruisingen met de rode Carneau. Daardoor veel problemen met optredend smut in de vleugelschilden. Het afwijkende karakter van de Carneau deed ook bepaald geen goed. 

Wat voor de rood- en geelzilverroek geldt is ook van toepassing op de rood- en geelzilverbonte, hier is de wens van een gekleurde kop nog groter om contrast te houden ten opzichte van de witte slab. Over het algemeen zie je dan ook bij de rood- en geelzilverbonten wat meer kleur in de kop, wat dan onverbrekelijk verbonden is aan smut in het vleugelschild. Dat werd dan ook veelal geaccepteerd bij de bonten, immers het is moeilijker om een goed getekende bonte te fokken dan een roekkleur, waarbij de smut gegarandeerd puntenaftrek oplevert.

Kleurverbetering

De les uit al die kruisingen is dat de kleur rood- en geelzilver geband eigenlijk alleen te verbeteren is door de ze onderling op de juist manier te combineren. De rood- en geelzilver doffers die men gebruikt mogen geen blauwe waas in de kleur van de kop hebben omdat dit zeer hardnekkig vererft. Ook het zogenaamde smut (pepering, lichte  zoming) op het schild, wat samen gaat met blauwe waas op de kop, bij de doffers en duivinnen zeer ongewenst en vindt men terug bij de nakomelingen. 

                  Smut op het schild  

De enigszins grauwe (blauwachtige) waas die duivinnen in de kopkleur en in de borst laten zien moeten we accepteren, dit is nodig omdat als we fokken met duivinnen met een lichte kop- en borstkleur de nafok steeds lichter wordt en we de wijnrode dan wel goudgele kleur kwijtraken, met als resultaat het verdwijnen van het aantrekkelijke contrast. Goed beschouwd is dit hetzelfde effect wat we kennen bij de blauw- en blauwzilver kleurslag, waar de duivinnen per saldo wat donkerder (vetter) blauw zijn dan de doffers. Ook hier geldt bij het gebruikt van licht gekleurde duivinnen dat het blauw in de nafok steeds lichter wordt.

Het selecteren op een aanzet derde band moet men niet te sterk doorvoeren er is samenhang met de kleur intensiteit. De selectie vind plaats door op smallere banden te selecteren daardoor verdwijnt de derde band die dan niet meer zichtbaar is. Strakke banden zijn uiteraard alleen maar te constateren bij een volledig uitgeruide duif, in de ruiperiode zijn de banden onregelmatig. 

 

Verbetering type en stand

Verbetering van type en stand is te realiseren door het inkruisen van een blauw gebande of een blauwzilver gebande duivin, deze kleuren behoren mede tot de toonaangevende kleurslagen bij de Hollandse Kropper. De blauwe of blauwzilver kleur ligt genetisch gezien het dichtst bij het rood- en geelzilver.

De rood- of geelzilver gebande doffer bij voorkeur met een zo schoon mogelijk schildkleur.  De jonge duiven die uit deze combinatie vallen zullen allemaal rood- of geelzilver zijn, de doffers zullen allemaal in meer of mindere mate kleurspatten (blauw of grijs) laten zien, de duivinnen zullen dit niet.  Let op het komt voor dat de duivinnen soms rode of gele kleurspatten laten zien. b.v. in de staart. Beide geslachten zullen in de regel een overvloedige blauwe gloed laten zien, praktisch over het hele lichaam. 

   Kleurspatten in staart duivin           

De nadelen van de blauwe gloed bij de duivinnen in de 1e generatie is op een redelijk korte termijn weg te werken door een juiste teeltkeuze nadien, namelijk de combinatie met een rood- of geelzilver met de juiste kleur en daarna te selecteren op de kleur. Dat gaat overigens niet altijd samen met de gewenste verbetering van het type en stand.   Een wat langere tijd vraagt de broer zus combinatie, hier heeft men gewoon wat meer kans om de juiste types uit te selecteren, geduld is dan een schone zaak.

 

Rood- en geelzilver geband bij andere rassen

Aan de hand van de afbeeldingen van andere rassen is er een redelijk vergelijk te maken met de juiste kleuren zoals die verlangd worden bij de rood- en geelzilvers, ook de variatie in kleurtinten  is volop aanwezig. 

            

                          Geelzilver geband Oud Hollandse Tuimelaar M                           Roodzilver geband V Romagnoli

               

                           Roodzilver gebande  Italiaanse Meeuw V                           Geelzilver gebande Arabische Trommelduif  M

                          

                            Geelzilver gebande Gierduif  M                                            Roodzilver gebande Silezische Kropper M

 

Dat er door Gary Romig uit de Verenigde Staten pogingen worden gedaan om bij rood- en geelzilver gebande Saksische Kleurduiven tot een volledig gekleurde kop + lichaam tot kiel uit te komen, kunt u volgen op zijn website:  www.artofpigeons.com 

Het resultaat zal zijn dat je dan uitkomt op de factoren die de kleuren realiseren die je bij de koper(rood)- en goud (geel)witvleugel gebande Vinkduiven aantreft. 

         

                         Goudwitvleugel gebande Vinkduif                                         Ashred Saxion Fieldpigeon