Brahma uniek charisma

Wit en bont

Wit en bont zijn bij de Duitse Schoonheidspostduiven onlosmakelijk met elkaar verbonden, om bij de witte een gladde en strakke bevedering te behouden moet je wit  combineren met bont. De witte veren bij de DSP hebben geen pigment, daardoor wordt de veerstructuur op den duur minder als je wit x wit fokt. Wit en bont (of eenkleurig) gecombineerd geeft nafok die een gladde en strakke veerstructuur kan laten zien. Bont x bont geeft ook witte nafok die in de regel de juiste veerstructuur laat zien.

Markante duiven uit de fokkerij zijn:

                      

13-S9-4601 Wit duivin behaalde 96 punten op de jongdierenkeuring van de Driehoek in Voorst onder keurmeester Jos van de Poel. Op de Sonderschau in Isenstedt (D) behaalde hij 95 E onder keurmeester Walter Hackner. 

                      

13-S9-4598 Wit doffer behaalde 96 punten op de jongdierenkeuring van de Driehoek in Voorst onder keurmeester Jos van de Poel. Op de Sonderschau in Isenstedt (D) behaalde hij 95 E onder keurmeester Walter Hackner.

                      

12-S9-5941 Blauwgekrastbont doffer behaalde 2x 97 punten onder keurmeester Gre Sanders op de Midden-Veluwe show in Apeldoorn en de Clubshow van Vaassen en Omstreken. Op de Sonderschau in Isenstedt en op de Europashow in Leipzig behaalde hij SG 93 punten onder de resp. keurmeesters Lahme en Meinke.

                     

11-S9-6196 Donkergekrastbont doffer behaalde 96 punten op de jongdierenkeuring van de SPC in Apeldoorn onder keurmeester Gerard Adriaanse en was op 1 naste beste Duitse Schoonheidspostduif.

                       

10-S9-6197 Wit doffer behaalde 2x 96 punten resp. op de jongdierenkeuring van de SPC in Nijmegen onder keurmeester A.H.P. Brouwers en op de Noordshow onder keurmeester Willem de Wal. In Isenstedt (D) kwam hij tot SG 93 punten omder keurmeester Walter Hackner. 

                          

10-S9-6236 Blauwbont duivin behaalde 2x F 96 onder de keurmeesters Dick Hamer bij de Driehoekshow in Voorst en bij de Clubshow Vaassen en O. onder Rein Slikker. SG 94Z was haar resultaat in Isenstedt (D) 2010 onder keurmeester Walter Hackner.

                      

10-S9-6240 Blauwdonkergekrasbont duivin behaalde in 2010 in Isenstedt (D) het predicaat HV 96 TT onder keurmeester Walter Hackner. Op de Avicorni show 2011 in Nieuwegein werd het 96 punten behaald onder keurmeester Willem de Wal. Op de clubshow 2011 van Vaassen en O. kreeg ze 97 punten van keurmeester Gre Sanders.

 

                        

09-S9-5207 Blauwbont doffer behaalde in Isenstedt (D) in het jaar 2010 onder keurmeester Walter Hackner als oude doffer het hoogste predicaat V 97 LVE hetgeen een verbetering betekende van mijn beste resultaat tot dan toe in Duitsland.  Als jonge doffer kwam hij in 2009 tot SG 94 Z in Isenstedt (D) onder keurmeester Lutz Nodorf. Deze doffer kwam op de Noordshow begin januari 2010 tot F 96 punten onder keurmeester Willem de Wal.

                                        

09-S9-5222 Blauwbont duivin behaalde in 2009 in Isenstedt een HV 96 Ehrenband, mijn beste tentoonstellingsresultaat tot dan toe met bont in Duitsland.

  

           

07-S9-4958 Roodzilverbont duivin behaalde 3x F 96 en 3x ZG95.

                              

06-S9-4040 Blauwbont doffer behaalde in Isensted als jonge doffer SG 94 Z onder keurmeester Karl Meyer en als oude doffer SG 95 E onder keurmeester Jurgen Speigl. In Nederland 4x ZG 95.

                                    

05-S9-2548 Roodzilverbont doffer behaalde 2x het predikaat U 97 en was de mooiste sierduif op de Midden Veluwe Show in Apeldoorn. 

                            

94-P-804 Blauwkrasbont duivin behaalde in Nederland 2x het predikaat Fraai en was de mooiste Duitse Schoonheidspostduif op de Achterhoekshow 1994. In Grefrath op de Jungtierschau van de Gruppe Rheinland Westfalen haalde ze SG onder keurmeester Hans Jonderko.

                       

93-P-1238 Zwartbont duivin behaalde 3x het predikaat Fraai.

  

90-P-3494 Blauwbonte duivin behaalde 3x het predikaat Fraai onder de keurmeesters Jan Jacobs en Gerrit Gerrits.

 

                       

90-P-3486 Wit doffer behaalde voor mij het eerste predikaat Uitmuntend op de jubileumtentoostelling van de Driehoek in 1991 onder keurmeester Jan Jacobs.

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb