Brahma uniek charisma

2015

In 2015 zal er niet meer gefokt worden met de zogenaamde Spaanse lijn vanwege de mindere fok resultaten met name gaat het hier om het (niet) groot brengen van de jonge dieren. 

De Hollandse lijn wordt voortgezet met een achttal koppels.

Een voorlopige conclusie is dat het waarschijnlijk zo is dat de eigenschappen om te trommelen op meerdere combinaties van recessieve genen berusten omdat er tot nu toe geen duidelijke trommel geluiden zijn waargenomen. Er zijn inmiddels meerdere combinaties geweest waarbij er trommelaars zouden moeten zijn als het om 1 factor zou gaan.

Gebaseerd op meerdere genen betekent in de praktijk grote aantallen fokken, ook is het zo dat je ze langdurig aan moet houden om te weten te komen of ze kunnen trommelen, waarbij ze dan eerst geslachtsrijp moeten worden, komt nog eens bij dat duivinnen zich nauwelijks laten horen.

Verder is er is geen enkele indicatie dat een bepaald dier een of meerdere genen bij zich heeft die het trommelen mogelijk maakt, behalve als ze rechtstreeks van een trommelaar afstammen en ze dus 50 % van het genenpakket mee krijgen.

Wat ook meespeelt is dat de eigenschap voor blazen ook niet even gemakkelijk is vast te leggen, het voordeel bij blazen is wel dat dit direct visueel zichtbaar is als ze de neiging hebben om dat te doen.

Om zowel het trommelen als het blaaswerk te verbeteren zou terugkoppeling aan voorouders voor de hand liggen, maar direct gaat het ene ten koste van het andere, er zit niets anders op om af te wachten of er binnen het nu aanwezige genenpakket een combinatie goed valt en de desbetreffende duif  trommelt en blaast, al is het laatste ook maar als "half"" kropper. 

Grote aantallen fokken is iets waar ik niet aan toe kom, voortgaan op de ingeslagen weg met een achttal koppels behoort wel tot de mogelijkheden.

 

Twee geelschimmel gebande duivinnen die ingezet worden inde fokkeri.

 

                        Blaaswerk4-1.jpg

                                                                                   foto's d.d. 28 maart 2015

                        Blaaswerk-1.jpg