Brahma uniek charisma

2012

Na o.a. gesproken te hebben met de heer Timmermans over zijn creatie van de Zeeuwse Dwergkropper, waar veel rassen aan ten grondslag liggen, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij voorlopig ga richten op het beperken van het aantal te gebruiken rassen.

Onder te verdelen in een Hollandse lijn en een Spaanse lijn.

De Hollandse lijn bestaat uit de combinatie van Hollandse Kroppers en Arabische Trommelduiven.

Resultaten Hollandse lijn

Arab./Holl. Roodzilver M x Arab./Holl. Geelzilver V

                      Een tweetal geelzilver gebande jongen.

Hollandse Kropper Geelzilver M x Arab./Holl. Geelzilver V

                      Geen, allemaal onbevruchte eieren.

Arabische Trommelduif Geelzilver M x Hollandse Kropper Roodzilver V

                      Een roodzilver gebande doffer.

Arabische Trommelduif Geelzilver M x Hollandse Kropper Geelzilverschimmel V

                      Een "grote" geelzilver gebande doffer, helaas geen schimmel.

Hollandse Kropper Blauwbont M x Arabische Trommelduif Roodbont V

                     Een blauwkrasbont bonte duivin.

                              

Hollandse Kropper Blauwbont M x Arabische Trommelduif Wit V

                     Een blauw gekraste duivin

                            

 

 

Voor de Spaanse lijn had ik de beschikking heb over 5 stuks goed en soepel blazende Gaditano's alsmede 2 stuks hele kleine Canaria duivinnen die worden gecombineerd met Arabische Trommelduiven. Helaas bleek in de loop van het fokseizoen dat de Gaditano's allemaal duivinnen waren (in plaats van 3 doffers en 2 duivinnen) zodat er nogal stagnatie in de fokkerij is opgetreden, ook door ziekte enkele duivinnen verloren.

 

Resultaten Spaanse lijn

Arabische Trommelduif Geelzilver M x Gaditano Rood V 

                     Een roodzilver gebande doffer.

                            

Arabische Trommelduif Geelzilver M x Canaria Blauw geband V

                      Een roodzilverbonte doffer.

                             

Arabische Trommelduif Wit M x Gaditano Rood V

                      Een dun duivin.