Brahma uniek charisma

2011

De eerste kruising in 2011 was een combinatie van een geelzilver gebande Arabische Trommelduif doffer met een roodzilver gebande Hollandse Kropper duivin. Daaruit zijn in 2011 na selectie een tweetal jonge geelzilver duivinnen en een roodzilver doffer voortgekomen. In 2012 worden F1 broer en een zus gecombineerd daar zou het zo moeten zijn dat er een kans van 25 % kans is op een nakomeling die trommelt. De andere zus wordt gecombineerd met een Arabische Trommelduif waar bij 50 % kans is op een trommelaar. Overigens is het zo dat de F1 roodzilver gebande doffer een beginnende roffel laat horen bij het beeindigen van het "normale" koeren, leuk om te horen.

                            Oktober 2011 

                                                         F1 - Arabische Trommelduif x Hollandse Kropper

Opvallend bij de kruising Arabische Trommelduif/Hollandse Kropper is dat bij de gebruikmaking van de rood- en geelzilverroek Hollandse Kroppers kleinere jongen worden geboren dan bij de rood- en geelroek Hollandse Kroppers waarbij een 30-tal jaar geleden een vormduivenras is ingekruist. De gevolgen van deze kruising met de Franse Carneau's zijn nog steeds herkenbaar in de rood- en geelroek door de het forse formaat maar helaas ook het stugge karakter en het mindere blaaswerk. Bij de rood- en geelzilverroeken zijn er geen vreemde rasinvloeden, sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw is er een nauwkeurge stamboom bij gehouden van deze kleurslag door mij en door Dik van Putten uit Heerde.

Er vanuit gaande dat er mogelijk meer rassen nodig zijn om het beoogde doel te bereiken, zijn en er in 2011 ook een aantal andere kruisingen uitgevoerd namelijk de Oud Hollandse Tuimelaar met de Spaanse kropperrassen Gaditano en ook de Canaria.

De Oud Hollandse Tuimelaar kan mogelijk ook een rol spelen vanwege de voetbevedering en het formaat. De Gaditano wordt uitgeprobeerd vanwege het soepele en royale blaaswerk dat zij vertonen, er wordt dan ook wel eens van gezegd dat het een Hollandse Kropper zonder voetbevedering is, ze heeft dan ook hetzelfde vertrouwelijke en vriendelijke karakter. De Canaria daarentegen is wat feller, en minder verdraagzaam vooral in de onderlinge omgang. Het kleine formaat van de Canaria is van belang zijn en het aspect dat de nakomelingen bij kruising blaaswerk vertonen. Zouden Canaria's zonder blaaswerk maar met kropvel dan wel kunnen trommelen is dan ook een vraag?

                 X             

             Oktober, 2011 

                                               

                                                      F1 - Oud Hollandse Tuimelaar M x Canaria V

Bovenstaande duivin, met lichte aanzet voor blaaswerk, wordt bewaard om mogelijk later gepaard te worden aan een passende partner (bv. Hollandse Kropper).

         X               

                 Oktober,2011 

                                                        F1 - Gaditano M x Oud Hollandse Tuimelaar V

Bovenstaande doffer was net zo groot als de Gaditano vader, vertoonde minimale aanzet blaaswerk net als de overige jongen uit deze combinatie, ze worden niet ingezet bij het vervolg. De gebruikte Gaditano doffer was geen uitblinker in blaaswerk, voor 2012 zijn er betere Gaditano's met royaal en soepel blaaswerk beschikbaar.