Brahma uniek charisma

Cannenburgher

Tijdens een vakantiereis door Duitsland in de zomer van 2010 passeerden we op de snelweg richting Leipzig de verwijzing naar "Schloss Bernburg". Als rechtgeaard duivenliefhebber kwam onmiddelijk de Bernburger Trommelduif bij mij in gedachten, dit gebied was dus haar bakermat. Wij hebben in onze woonplaats Vaassen ook een "Schloss", de Cannenburgh.

                        

Mooie naam voor een duif de "Cannenburgher", bedenk daarbij een nieuw ras, wat toch een beetje origineel moet zijn, want er zijn er immers al zoveel. Vervolgens kwam het idee van een trommelende kropper, maar de vraag daarbij is zoiets er, of kan een kropper wel het geluid van een trommelduif voortbrengen of anders gezegd kan een trommelduif het blaaswerk van een kropper vertonen.

Het antwoord op die vraag is niet direct voorhanden. In de duiven literatuur is, voor zover mij bekend, over de vererving van de combinatie trommelen en blazen niets gepubliceerd.  Volgens trommelduifdeskundigen is het zo dat het trommelen ontstaat door het uitademen van lucht terwijl de kropper lucht inademt (aanzuigt) om de ballon te vullen en op peil te houden, gaat dat samen? Het kan dus ook maar zo zijn dat de combinatie niet mogelijk is.

De praktijk kan een antwoord geven, de eigenschappen van beide soorten zal in 1 duif samengebracht moeten worden. Kruising van een trommelduif en een kropduif moet uiteraard aan de basis staan.

Als liefhebber van de Hollandse Kropper ligt het voor mij voor de hand om bij de kruising kropduif/trommelduif van de Hollandse Kropper uit te gaan, dit om het benodigde blaaswerk in te brengen en  tevens haar vertrouwelijke karakter eigenschappen. Mijn voorkeur gaat verder uit naar een kleine duif, het zou dan ook best een dwerg uitvoering van de Hollandse Kropper kunnen zijn.

Nu wat het ook zo, dat ik geinspireerd door de heer Martin Timmerman uit Zierikzee, daar al min of meer mee bezig was. De heer Timmerman heeft de Zeeuwse Dwergkropper gecreerd, gebaseerd op de wens om een Hollandse Kropper in dwergvorm te fokken. De ontwikkeling daarvan kunt u zien op de site van de de Zeldzame Kropperrclub. Bij de creatie van de Zeeuwse Dwergkropper is geen gebruik gemaakt van de Hollandse Kropper. De uitdaging voor mij is om uit te vinden of iets dergelijks haalbaar is met gebruikmaking van de Hollandse Kropper!

In 2010 had ik, om een kleine tegenhanger te hebben voor de grote Hollandse Kropper, al wat uitgeprobeerd o.a. een combinatie van een Engelse Dwerkropper x Canaria waarbij de nafok met een verticale stand en nogal lange benen mij niet konden bekoren. Een Canaria doffer met een bekousde Figurita duivin (zonder chabot) leverde wel een kleine duivin die mij beviel, in 2011 is deze getracht te koppelen aan een doffer Hollandse Kropper helaas zonder resultaat, andersom als ze een doffer was geweest zal het met een Hollandse Kropper als duivin  beter gaan.

                     X      

               0ktober, 2010

                                                                        F1 - Canaria M x Figurita bekousd V.

Het is duidelijk dat de Canaria nafok onmiddelijk wat blaaswerk vertoond in combinatie met andere rassen. Bij bovenstaande duivin is dit duidelijk waarneembaar.

Wat het trommelen betreft en het gewenste kleine formaat kom je uit bij de Arabische Trommelduif, nauwelijks groter of gelijkwaardig aan de voorouders van onze sierduiven de Rotsduif. In vergelijk met een Hollandse kropper kun je het formaat van de Rotsduif al als een dwerg uitvoering beschouwen. Nu is het zo dat er mogelijk zelfs een trommelende variant is geweest van de Rotsduif, wat een voordeel kan zijn omdat het kleine formaat en het trommelen dan ongetwijfeld goed verankerd is in de genen van Arabische Trommelduif.